Competitiekaatsen 2018

Door een foutje van de redactie is dit helaas niet opgenomen in de INFO najaar 2018

Competitiekaarsen 2018 en andere wetenswaardigheden door Gerrit C de Vries.

Na 16 dinsdagavonden viel op dinsdag 11 september de laatste slag van de competitie en konden de punten worden opgeteld.

Totaal deden er 25 kaatsers mee. Een aanwinst voor de competitie is de jeugdige kaatser Mart Beuker en de dames Joukje Salverda en Margreet Visser. Wellicht kan Mart meerdere jongens aansporen om volgend jaar mee te doen.

De wedstrijdleider Meindert Reinsma gaf de punten door aan Frans Poppes, die met een kwinkslag op de laatste competiedag/ avond de prijzen uitreikte.

De derde prijs ging naar Rense Couperus met 53 punten. Hij was jammer genoeg zelf niet aanwezig. Tweede werd Jacob Kamstra met 61 punten. Vermeldenswaardig is dat Jacob het puntenklassement heeft gewonnen bij de KNKB wedstrijden voor de 50 plussers. Het wordt wat eentonig, maar eerste werd Ludwig Seerden met maar liefst 80 punten. Ludwig ontbreekt nooit, met uitzondering van het Lanenkaatsen, die hij met een koningschap wist af  te ronden.  Hulde hiervoor.

De 125-jarige kaatsvereniging Jan Bogtstra werd dit jaar getrakteerd op het koningschap van de PC. Allard Hoekstra wist namelijk de PC te winnen met de gebroeders Thomas en Peter van Zuiden. Wat een geweldige prestatie  en heel bijzonder ook nog, want dit partuur had tot dusver nog geen enkele hoofdklasse partij gewonnen! Bovendien wist Allard de zachtebal-PC met het koningschap af te ronden en ook nog het nachtkaatsen te  winnen. Een prestatie van formaat.

Jan Bogtstra wist verder nog een mooie prijs in de wacht te slepen. Het partuur Ludwig Seerden, Jan Sipma en Jacob Kamstra won het NK 50 plus alweer voor de derde keer!

Een smet op de jarige vereniging Jan Bogtstra was toch wel, dat  er op de Freule dit jaar geen jongenspartuur aanwezig was. De positieve bijkomstigheid was dat Franeker 50 jaar geleden de Freule had gewonnen met de kaatsers Hennie Seerden, Anske de Boer en de allround sportman André Roosenburg, die helaas niet meer in ons midden is. Anske en Hennie met echtgenotes beleefden een geweldige dag met om hun pols het gewonnen gouden Freuleklokje.

Kortom: Voor Jan Bogtstra was het toch weer een verdienstelijk jaar.