Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering op dinsdag 13 maart willen we als bestuur graag met de leden in gesprek over de invulling van de  taken binnen de vereniging in dit zeer drukke jubileumjaar.

Als bestuur krijgen we al vanaf diverse kanten ondersteuning, maar toch is dit onvoldoende om de vereniging optimaal te laten floreren.

Tussen 19.00 en 19.45 uur willen we graag in gesprek met u / jou over de rol die je zou kunnen spelen bij het onderhoud van materialen, het leggen van perken, assisteren bij diverse activiteiten of voorbereidingen op wedstrijden en trainingen, of misschien wel enkele andere (administratieve) taken.

Als ieder lid zich zou willen en kunnen inzetten, zorgt dat voor een lichtere taak voor de huidige vrijwilligers en bestuursleden en geven we met elkaar op de juiste wijze invulling aan het begrip VERENIGING.

We rekenen op uw / jouw aanwezigheid.

Om 20.00 uur start de vergadering, zodat we daar ook tijdig en in groten getale aanwezig kunnen zijn.