Federatie Franekeradeel

Federatie Franekeradeel

De kop is er weer af!

De Federatie Franekeradeel heeft op woensdag 24 april met de traditionele door elkaar loten wedstrijd voor basisscholen in Tzum haar seizoen geopend.

Er werd gekaatst in een A poule en een B poule.

De A poule stond onder leiding van scheidsrechter Marco Fijma en de B poule onder Durk van Wier.

De sfeer was uitstekend en het weer ook!

Uitslag:

A poule

1e prijs: Jorrit Palma (koning) Tzum / Meindert Jan Zijlstra Hitzum

2e prijs: Rudmer Faber Achlum / Dytmar de Groot Tzum

B poule

1e prijs: Jarno Miedema (koning) Franeker / Mirthe de Boer Achlum / Sido Meijer Ried

2e prijs: Bauke Groot Achlum / Sven Vrij Franeker