Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Omdat de bezetting van de cateringcommissie nog niet rond is, zullen we nog een aantal leden per wedstrijd aanwijzen om te helpen. Zelf aanmelden mag natuurlijk ook altijd.

WedstrijddatumZaterdag 9 mei 2020
LocatieSjûkelân
Aanvang11.00 uur
CategorieDames hoofdklassse afdeling “Stichting Wetterauw partij”.
Perken leggenVrijdagavond 8 mei 19.00 uur
Door wie perken leggen (incl. boarding plaatsen)Jelle Jan Bouma, Hobbe Leistra, Johan Uithof, Siard Bloemsma, Jort Norder, Lennard Feenstra, Atze Bosch, Johan Buwalda, Henk Deelstra, Willem Koopmans, Dirk Groen, Johnny Duizendstra
Hoofdkeurmeester??????
Keurmeesters
Aanwezig 9.30 uur
Jacob Kamstra, Theun v.d. Molen, Saakje Lettinga, Frens de Ruiter, Ypie Noordstra, Auke Groothoff, Tinus Boomstra, Rianne Vellinga, Erik de Groot, Iris v.d. Veen, Maaike Osinga, Teake v.d. Pol, Jelle Goudberg, Gerrit de Jong (bovenlijn) Yvonne Eisma, Liesbeth Terpstra, Linda Hof, Gerrit de Vries, René Politiek, Bram Bonnema
WedstrijddatumZondag 10 mei
LokatieSjûkelân
Aanvang11.00 uur
categorieHeren hoofdklasse VF
Perken leggenZaterdag na de damespartij door aanwezige keurmeesters en bestuur
Hoofdkeurmeester???
KeurmeestersRichard Bootsma ,Michel v/d. Veen, Hobbe Leistra, Johnny Duizenstra, Erik Seerden Jzn, Hein v/d. Helm, Harold Zijlstra, Anske de Boer (Fonteinstraat, Henk Deelstra, Willem Koopmans , Evert Andringa Johannes v/d. Poeg , Tjipco Vellinga Roland Douma, Atze Bosch, Rense Prins, Remco Prins, Johnny Duizenstra, Sjouke Dijkstra, Gerrit de Jong (Bovenlijn) Bennie Hof, Wim Auke Sannes
WedstrijddatumZondag 17 mei 2020 Welpen jongens d.e.l + Herkansig
Aanvang10.00 uur
VeldleggenJeugdcommissie
Keurmeesters aanwezig 9.00 uurRinze Kuperus, Jeroen de Vries, Sybrigje Salverda Bootsma, Steven de Bruin
ScheidsrechterMarco Druif
WedstrijddatumZaterdag 30 mei 2020 NK junioren
LocatieVoetbalvelden ( start) Sjûkelân
Aanvang10.00 uur
CategorieNK junioren/jong Nederland
Dinsdag 26 mei 2020
19.00 uur
Uitzetten positie velden, tribunes etc
Remco Prins
Vrijdag 29 mei 2020
16.00 uur
Uitzetten velden Remco Prins, Jan Bok
Vrijdag 29 mei 2020Velden leggen, banken, boarding Marco de Groot, Jan Hof, Bennie Hof, Dirk Groen, Reitse Kleinsma, Bram Bonnema, Pieter Algra, Jan de Vries, Allard Hoekstra, Patrick Scheepstra, Willem Koopmans, Cees Malda
Zaterdagochtend
7.00 uur
Vaste groep
WedstrijddatumMaandag 1 juni 2020 NK senioren
LocatieVoetbalvelden (start) Sjûkelân
Aanvang09.00 uur
CategorieNK heren afdeling
Dinsdag 26 mei 2020
19.00 uur
Uitzetten positie velden, tribunes etc.
Remco prins
Vrijdag 29 mei 2020
16.00 uur
Uitzetten velden,
Remco Prins, Jan Bok
Maandag 1 juni 2020
06.00-14.00 uur | 17.00-20.00 uur
Perken leggen, telegrafen etc. en opruimen velden, vaste groep Opruimen restant veld boarding etc. Theun van der Molen, Erik de Groot, Rinze Cuperus, Arne Tichelaar, Douwe Winsemius, Jorrit van Smeden
WedstrijddatumWoensdag 3 juni 2020 Provinciale schoolkampioenschappen
locatieSjukelân
Dinsdag 2 juni
15.30 uur
Velden leggen met assistentie commissie schoolkaatsen
Woensdag 3 juni aanwezigTinus Boomstra, Johannes van de Ploeg, leden en vrienden kaatsmuseum en assistentie
leden van de NK commissie
WedstrijddatumZondag 5 juli 2020 schooljongens A en B.
Fam. v.d. Hempartij
locatieSjûkelân
Aanvang 10 uur
Veldleggen 3 juli
19.00 uur
Jeugdcommissie en bestuur
Keurmeesters aanwezig 9 uurJeugdcommissie en ouders jeugdleden
ScheidsrechtersHerre Hof en Marco Druif
WedstrijddatumWoensdag 8 juli 2020 55+ wedstrijd
locatieSjûkelân
Veldleggen dinsdag 7 juli
15.30 uur
Willem Koopmans, Jelle Jan Bouma, Frans Poppes, Meini Reinsma, Gerrit de Vries
Catering JBGeen keurmeesters, kaatsers regelen dit zelf
WedstrijddatumZondag 2 augustus 2020 127e jongenspartij
LocatieSjûkelân/bloemketerp
Aanvang10.00 uur
CategorieJongens afdeling
Velden leggen afstemmen met
veldlegcommissie
veldlegcommissie
Keurmeesters
BloemketerpJohannes v.d. Ploeg, Hobbe Leistra, Lennart Feenstra, Siard Bloemsma, Evert Siderius, Bennie Hof, Sikke Sikkema, Joop Pottinga, Pieter van Althuis, Frens de Ruiter, Jan de Vries, Jort Norder, Jorrit van Smeden, Arne Tichelaar, Rinze Cuperus, Jelle Jan Bouma, Dirk Groen, Chris Outhuyse, Jacob Kamstra, Teake van der Pol, Koos Weitenberg, Meinie Zijlstra, Piet de Vries, Wim Aukes Sannes
SjûkelânTheun van der Molen, Riemer Haagsma, Broer Siderius, Hein van der Helm, Tjipco Vellinga Bram Bonnema, Douwe Winsemius, Jan Sjoerd Tolsma, Jan Sipma, Marco Druif, James Geurtin, Douwe Winsemius, jan Sjoerd
Tolsma, Jan Sipma,
WedstrijddatumZaterdag 15 augustus 2020
Aanvang 10.00 uur50+ A en B wedstrijd
Veld leggen
Vrijdag 14 augustus 19.00 uur
Bestuur, Jelle Jan Bouma, Jacob Kamstra , Bennie Hof, Jan Sipma, Tjipko Vellinga
Keurmeesters 15
augustus 9.00 uur
Friso Brink, Broer Siderius, Roland Douma, René politiek, jan de Vries, Johan Uithof,
Pieter van Althuis, Dirk Groen