Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Het seizoen zit er bijna weer op. Nog een paar ledenwedstrijden. Een ieder die zijn "plicht" heeft gedaan om volgens rooster aanwezig was hartelijk bedankt. Degene die het "vergeten" zijn, kom volgend jaar wel! "Jan Bogtstra" is van ons allemaal.