Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Omdat de bezetting van de cateringcommissie nog niet rond is, zullen we nog een aantal leden per wedstrijd aanwijzen om te helpen. Zelf aanmelden mag natuurlijk ook altijd.

WedstrijddatumZaterdag 15 augustus 2020
Aanvang 10.00 uur50+ A en B wedstrijd
Veld leggen
Vrijdag 14 augustus 19.00 uur
Bestuur, Jelle Jan Bouma, Jacob Kamstra , Bennie Hof, Jan Sipma, Tjipko Vellinga
Keurmeesters 15
augustus 9.00 uur
Friso Brink, Broer Siderius, Roland Douma, René politiek, jan de Vries, Johan Uithof,
Pieter van Althuis, Dirk Groen