Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Wedstrijddatum: Zaterdag 4 mei 2019
LocatieSjûkelân
Aanvang11:00 uur
CategorieDames Hoofdklasse Afdeling
Wanneer Perken leggenVrijdagavond 4 mei 19:00 uur
Door wie perken leggen (incl boarding platsen)Veldlegcommissie
HoofdkeurmeesterHerre Hof
KeurmeestersJacob Kamstra
Aanwezig 9.30 uurTinus Boomstra
Jelle Goudberg
Johannes van der Ploeg
Bram Bonnema
Rene Politiek
Gerrit de Vries
Auke Groothoff
Taeke van de Pol
Gerrit de Jong (Bovenlijn)
Hobbe Leistra
Frens de Ruiter
Erik de Groot
Rianne Vellinga
Maaike Osinga
Iris van der Veen
Saakje Lettinga
Theun van der Molen
Wedstrijddatum: zondag 5 mei 2019
LokatieSjûkelân
Aanvang1 January 1970
Categorie(ën)Heren hoofdklasse Vrije Formatie
Wanneer perken leggenZaterdag na dames partij door veldlegcommissie
Hoofdkeurmeester ? ?
Keurmeesters
 9.30 uur aanwezigRichard Bootsma
Michel van der Veen
Hobbe Leistra
Willem Koopmans
Evert Andringa
Atze Bosch
Rense Prins
Remco Prins
Johnny Duizendstra
Erik Seerden Jzn
Jan Deelstra
Tjipko Vellinga
Roland Douma
Harold Zijlstra
Hein van der Helm
Tunno Schurer
Gerrit de Jong
Johannes van der Ploeg
Wedstrijddatum: zaterdag 8 juni 2019 NK Junioren
LokatieVoetbalvelden (start) / Sjûkelân
Aanvang10:00 uur
CategorieNK Junioren / Jong Nederland
dinsdag 4 juni 2019Uitzetten positie velden, tribunes etc.
19.00 uurRemco Prins
Vrijdag 7 juni 2019Uitzetten velden
16.00 uurRemco Prins, Jan Bok
vrijdag 7 juni 2019Velden leggen, banken, boarding
Zaterdagochtend 7.00 uurVaste groep
Wedstrijddatum: maandag 10 juni 2019 NK Senioren
LokatieVoetbalvelden (start) / Sjûkelân
Aanvang09.00
Categorie(ën)NK Heren afdeling
dinsdag 4 juni 2019Uitzetten positie velden, tribunes etc.
19.00 uurRemco Prins
vrijdag 7 juni 2019Uitzetten velden
16.00 uurRemco Prins, Jan Bok
maandag 10 juni 2019Perken leggen, telegrafen etc en opruimen velden
06.00 – 14.00 uurVaste groep
Perken leggen,telegrafenetc en opruimen velden
maandag 10 juni 2019Opruimen restant, veld boarding stoelen banken etc
17.00 – 20.00 uur
Wedstrijddatum: woensdag 12 juni Provinciale
Schoolkaatskampioenschappen
Dinsdagavond 11 juniVelden leggen
20.15 uurVeldlegcommissie met assistentie
Commissie Schoolkaatsen
Woensdag 12e aanwezigTinus Boomstra, Johannes van der Ploeg,
benaderen leden vrienden kaatsmuseum
WedstrijddatumZondag 23 juni 2019
Welpen Jongens A&B
Aanvang 10.00 uur
VeldleggenVeldlegcommissie
Keurmeesters aanwezig 9.00 uurJeugdcommissie
Rinze Kuperus
Hiele Kooistra
Hein van der Helm
Erik de Groot
Wedstrijddatum: woensdag 3 juli 2019 55+ PC
Dinsdagavond 2 juliVelden leggen
20.15 uurVeldlegcommissie
WedstrijddatumZondag 7 juli 2019 Schooljongens
A&B Van der Hem Partij
VeldleggenVeldlegcommissie
Aanvang 10.00 uur
Keurmeesters aanwezig 9.00 uurGriet Eisma-Greidanus
Cees Malda
Chris Outhuijse
Jan Hof
Rients Feenstra
Klaas B. Malda
Pieter van Althuis
Broer Siderius
Ronald Douma
Rinze Kuperus
Linda Hof
Reitse Klijnsma
Jan de Vries
Cees Offringa
Willem Koopmans
Johan Uythof
Wedstrijddatum: zaterdag 3 augustus 2019 Heren
1e klas afdeling
Aanvang 10.00 uur
VeldleggenVeldlegcommissie
Keurmeesters aanwezig 9.00 uurJohnny Duizendstra
Jan Deelstra
Remco Prins
Renze Prins
Richard Bootsma
Arne Tigchelaar
Thomas Winsemius
Wedstrijddatum: zondag 4 augustus 2019
126e Jongens Partij
LokatieSjûkelân / Bloemketerp
Aanvang10.00
Categorie(ën)Jongens afdeling
Wanneer perken leggenAfstemmen met veldlegcommissie
Door wie perken leggenVeldlegcommissie
Keurmeesters
BloemketerpFrans Poppes
Joop Pottinga
Jorrit van Smeden
Sikke Sikkema
Teake van der Pol
Koos Weitenberg
Meinie Zijlstra
Piet de Vries
Bennie Hof
Hielke Kooistra
Jort Norder
Lennart Feenstra
Frens de Ruiter
Pieter van Althuis
Evert Andringa
Siard Bloemsma
Hobbe Leistra
Johannes van der Ploeg
SjûkelânTheun v/d. Molen
Hein van der Helm
Klaas B Malda
James Guertin
Sybren Wassenaar
Douwe Winsemius
Jan Sjoerd Tolsma
Chris Outhuijse
Mark Jan Ykema
Marco Druif
Jacob Kamstra
Jan Sipma
Dirk Groen
Jelle Jan Bouma
Bram Bonnema
Tjitte Bonnema
Tjipko Vellinga
Rinse Werkhoven
Jan de Vres
Broer Siderius
Riemer Haagsma