Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Het aanwezigheidsrooster zullen we in de loop van de maand juni publiceren. Dan weten we ook welke wedstrijden we nog mogen organiseren en hoeveel leden we daartoe nodig hebben.

Dit jaar zal de opzet anders zijn dan in voorgaande jaren. Zo zal de bezetting van de kantine ook in het rooster worden meegenomen. Naast keurmeesters en verenigingsscheidsrechters zullen we dus ook leden vragen/aanwijzen voor de bezetting van de kantine.

Zelf aanmelden mag natuurlijk ook altijd.

Kaatsvereniging Jan Bogtstra
vrijwilligersrooster 2021
Nu we weer los mogen met de wedstrijden, kunnen we ook een planning maken voor de inzet van de leden bij de diverse wedstrijden
Onderstaande wedstrijden gaan we de komende 8 weekenden organiseren:
Zaterdag 3 juli Heren 50+ A & B Klasse
Zondag 4 juli Schooljongens A & B Klasse Van der Hem Partij
Zondag 8 augustus Jongens Afdeling, de generale voor de Freule
Zondag 22 augustus Dames 1e klasse vrije formatie

Voor iedere wedstrijd hebben we nodig:
* Keurmeesters
* Bezetting van de kantine
* Clubscheidsrechters (Heren 50+ en Schooljongens wedstrijd)
* Veldleggers
* Aanmerkers

Ook de Junioren Bond en het NK senioren staan later dit jaar nog op de rol.
Helaas heeft de KNKB besloten om de Bondswedstrijd voor senioren op 4 september in Tzum te laten verkaatsen.
Wel zal het NK Junioren op 28 augustus in Franeker worden gehouden., hiervoor doen we een beroep op de vaste groep die altijd aanwezig is in (wat normaal) het Pinksterweekend is.

Op de volgende pagina staat de indeling voor de bezetting van de diverse functies bij de verschillende wedstrijden.
Nu er versoepelingen zijn, zullen er meer mensen de vrijheid nemen om een verdiende vakantie te vieren, maar mocht je op de genoemde, datum waarop je op de lijst staat, absoluut niet kunnen, zorg dan zelf voor een vervanger. Het gebeurt nog veel te vaak dat leden NIET komen opdagen als we hen vragen om een steentje bij te dragen.
Wees sportief en vervul je taak, zodat we er met elkaar een mooi (ingekort) seizoen van kunnen maken.

Het bestuur

Heren 50+ A&B Zaterdag 3 juli Aanvang 10.00 uur
Aanwezig:
Veldleggen Vrijdagavond 2-7 18.30 uur Bestuur Willem Koopmans
Jacob v.d. Pol Jan Anton Klazinga


Catering Zaterdag 3-7 09.00 uur Jan v.d. Meulen
Nog invullen

Clubscheidsrechter Zaterdag 3-7 09.00 uur Michel v.d. Veen Willem Buurstra

Keurmeesters Zaterdag 3-7 09.00 uur
Rinze Cuperus Bram Bonnema
Gerrit de Vries Ids Hellinga
Jan de Vries Theun v.d. Molen
Henk Deelstra Willem Koopmans
Allard Hoekstra Johnny Duizendstra
Reitse Klijnsma Patrick Scheepstra
Jan Bosgra Lennard Feenstra

Schooljongens A&B Zondag 3 juli Aanvang 10.00 uur
Aanwezig:
Veldleggen Zaterdag 3-7 Na wedstijd 50+ Bestuur Willem Koopmans

Catering Zondag 4-7 09.00 uur Jan v.d. Meulen
Nog invullen

Clubscheidsrechter Zondag 4-7 09.00 uur Michel v.d. Veen Willem Buurstra

Keurmeesters Zondag 4-7 09.00 uur
Sjouke Dijkstra Joran Gerbranda
Jeugdcommissie Hein v.d. Helm Erik de Groot
Atze Bosch Steven de Bruin
Jorrit v Smeden Roland Douma
Jan Anton Klazinga Johan Buwalda
Willem Koopmans Jelle Jan Bouma
Wytse Hempenius

Jongens Afd. Zondag 8 augustus Aanvang 10.00 uur
Aanwezig:
Veldleggen Vrijdagavond 6-8 18.30 uur Bestuur Willem Koopmans

Catering Zondag 8-8 09.00 uur Jan v.d. Meulen
Sjûkelân Nog invullen

Bloemketerp Nog invullen


Clubscheidsrechter Zaterdag 8-8 09.00 uur Herre Hof 2x KNKB Scheidsr.

Keurmeesters Zondag 8-8 09.00 uur

Sjûkelân Johan Uijthof Jan Hof Cees Malda
Meine Zijlstra Chris Outhuijse Remco Prins
Renze Prins Broer Siderius Marten Sijtsma
Jan Sjoerd Tolsma Arne Tigchelaar Bram Bonnema
Jacob v.d. Pol Haye van der Pol Riemer Haagsma

Bloemketerp Joop Pottinga Jorrit v. Smeden Sikke Sikkema
Teake v.d. Pol Koos Weitenberg Piet de Vries
Hielke Kooistra Frens de Ruiter Pieter v. Althuis
Evert Andringa Hobbe Leistra Johannes v.d. Ploeg
Jort Norder Bennie Hof Siard Bloemsma
Siemen Volberda Theunis Bakker Piet Kuiken

Zodra de keurmeesters op Bloemketerp klaar zijn, verwachten we ze op het Sjûkelân om daar nog even te assisteren.Dames 1e Klasse VF Zondag 22 aug. Aanvang 10.00 uur
Aanwezig:
Veldleggen Vrijdagavond 20-8 18.30 uur Bestuur Willem Koopmans

Catering Zondag22-8 09.00 uur Jan v.d. Meulen
Nog invullen

Clubscheidsrechter Zondag 22-8 09.00 uur ?

Keurmeesters Zondag 22-8 09.00 uur
Saakje Lettinga Linda Hof
Iris van der Veen Yvonne Eisma
Maaike Osinga Sybrigje Bootsma
Lize Bakker Tinus Boomstra
Nog aanvullen Richard BootsmaIndien je ook nog bij een andere wedstrijd kunt en wilt helpen dan waar we je hebben ingedeeld, geef dat dan even door aan secretaris@janbogtstra.nl of 06-30393740.
Wedstrijddatum