Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Omdat de bezetting van de cateringcommissie nog niet rond is, zullen we nog een aantal leden per wedstrijd aanwijzen om te helpen. Zelf aanmelden mag natuurlijk ook altijd.

LokatieSjûkelân
WedstrijddatumZondag 5 juli 2020 schooljongens A en B.
Fam. v.d. Hempartij
locatieSjûkelân
Aanvang 10 uur
Veldleggen 3 juli
19.00 uur
Jeugdcommissie en bestuur
Keurmeesters aanwezig 9 uurJeugdcommissie en ouders jeugdleden
ScheidsrechtersHerre Hof en Marco Druif
WedstrijddatumWoensdag 8 juli 2020 55+ wedstrijd
locatieSjûkelân
Veldleggen dinsdag 7 juli
15.30 uur
Willem Koopmans, Jelle Jan Bouma, Frans Poppes, Meini Reinsma, Gerrit de Vries
Catering JBGeen keurmeesters, kaatsers regelen dit zelf
WedstrijddatumZondag 2 augustus 2020 127e jongenspartij
LocatieSjûkelân/bloemketerp
Aanvang10.00 uur
CategorieJongens afdeling
Velden leggen afstemmen met
veldlegcommissie
veldlegcommissie
Keurmeesters
BloemketerpJohannes v.d. Ploeg, Hobbe Leistra, Lennart Feenstra, Siard Bloemsma, Evert Siderius, Bennie Hof, Sikke Sikkema, Joop Pottinga, Pieter van Althuis, Frens de Ruiter, Jan de Vries, Jort Norder, Jorrit van Smeden, Arne Tichelaar, Rinze Cuperus, Jelle Jan Bouma, Dirk Groen, Chris Outhuyse, Jacob Kamstra, Teake van der Pol, Koos Weitenberg, Meinie Zijlstra, Piet de Vries, Wim Aukes Sannes
SjûkelânTheun van der Molen, Riemer Haagsma, Broer Siderius, Hein van der Helm, Tjipco Vellinga Bram Bonnema, Douwe Winsemius, Jan Sjoerd Tolsma, Jan Sipma, Marco Druif, James Geurtin, Douwe Winsemius, jan Sjoerd
Tolsma, Jan Sipma,
WedstrijddatumZaterdag 15 augustus 2020
Aanvang 10.00 uur50+ A en B wedstrijd
Veld leggen
Vrijdag 14 augustus 19.00 uur
Bestuur, Jelle Jan Bouma, Jacob Kamstra , Bennie Hof, Jan Sipma, Tjipko Vellinga
Keurmeesters 15
augustus 9.00 uur
Friso Brink, Broer Siderius, Roland Douma, René politiek, jan de Vries, Johan Uithof,
Pieter van Althuis, Dirk Groen