Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Wedstrijddatum: zaterdag 8 juni 2019 NK Junioren
19.00 uurRemco Prins
WedstrijddatumZondag 23 juni 2019
Welpen Jongens A&B
Aanvang 10.00 uur
VeldleggenVeldlegcommissie
Keurmeesters aanwezig 9.00 uurJeugdcommissie
Rinze Kuperus
Hiele Kooistra
Hein van der Helm
Erik de Groot
Wedstrijddatum: woensdag 3 juli 2019 55+ PC
Dinsdagavond 2 juliVelden leggen
20.15 uurVeldlegcommissie
WedstrijddatumZondag 7 juli 2019 Schooljongens
A&B Van der Hem Partij
VeldleggenVeldlegcommissie
Aanvang 10.00 uur
Keurmeesters aanwezig 9.00 uurGriet Eisma-Greidanus
Cees Malda
Chris Outhuijse
Jan Hof
Rients Feenstra
Klaas B. Malda
Pieter van Althuis
Broer Siderius
Ronald Douma
Rinze Kuperus
Linda Hof
Reitse Klijnsma
Jan de Vries
Cees Offringa
Willem Koopmans
Johan Uythof
Wedstrijddatum: zaterdag 3 augustus 2019 Heren
1e klas afdeling
Aanvang 10.00 uur
VeldleggenVeldlegcommissie
Keurmeesters aanwezig 9.00 uurJohnny Duizendstra
Jan Deelstra
Remco Prins
Renze Prins
Richard Bootsma
Arne Tigchelaar
Thomas Winsemius
Wedstrijddatum: zondag 4 augustus 2019
126e Jongens Partij
LokatieSjûkelân / Bloemketerp
Aanvang10.00
Categorie(ën)Jongens afdeling
Wanneer perken leggenAfstemmen met veldlegcommissie
Door wie perken leggenVeldlegcommissie
Keurmeesters
BloemketerpFrans Poppes
Joop Pottinga
Jorrit van Smeden
Sikke Sikkema
Teake van der Pol
Koos Weitenberg
Meinie Zijlstra
Piet de Vries
Bennie Hof
Hielke Kooistra
Jort Norder
Lennart Feenstra
Frens de Ruiter
Pieter van Althuis
Evert Andringa
Siard Bloemsma
Hobbe Leistra
Johannes van der Ploeg
SjûkelânTheun v/d. Molen
Hein van der Helm
Klaas B Malda
James Guertin
Sybren Wassenaar
Douwe Winsemius
Jan Sjoerd Tolsma
Chris Outhuijse
Mark Jan Ykema
Marco Druif
Jacob Kamstra
Jan Sipma
Dirk Groen
Jelle Jan Bouma
Bram Bonnema
Tjitte Bonnema
Tjipko Vellinga
Rinse Werkhoven
Jan de Vres
Broer Siderius
Riemer Haagsma