Lidmaatschap


Hartelijk welkom als nieuw lid van K.V. Jan Bogtstra. Hieronder kunt u/je de gegevens invullen voor wie het lidmaatschap bestemd is (b.v. voor jezelf of voor je kind).

Dit is een officiële aanmelding als lid!
Wilt u/je informatie of een proeftraining? Gebruik hiervoor het contactformulier of download onze informatiebrochure.

Contributie voor 2022
Dames, heren en junioren = € 33,25
Jeugdleden t/m 16 jaar = € 21,25
Donateur = € 17,75

De jaarlijkse contributie wordt middels automatische incasso geïnd aan het begin van het seizoen (bij geen automatische incasso wordt er € 2,50 extra gerekend). Pas na betaling is het lid speelgerechtigd.

Mutaties, adreswijzigingen en opzeggen als lid kunnen uitsluitend schriftelijk of per email worden doorgegeven via ledenadministratie@janbogtstra.nl. Opzeggingen moeten binnen zijn voor 15 december.

Aanmelden
dd-mm-jjjj