Lidmaatschap


Hartelijk welkom als nieuw lid van K.V. Jan Bogtstra. Hieronder kunt u/je de gegevens invullen voor wie het lidmaatschap bestemd is (b.v. voor jezelf of voor je kind).

Dit is een officiële aanmelding als lid!
Wilt u/je informatie of een proeftraining? Gebruik hiervoor het contactformulier of download onze informatiebrochure.

De jaarlijkse contributie wordt middels automatische incasso geïnd aan het begin van het seizoen. Pas na betaling is het lid speelgerechtigd.

Mutaties, adreswijzigingen en opzeggen als lid kunnen uitsluitend schriftelijk of per email worden doorgegeven via ledenadministratie@janbogtstra.nl. Opzeggingen moeten binnen zijn voor 15 december.

Aanmelden
dd-mm-jjjj