Ereleden


Onze vereniging kent behalve leden en donateurs ook ere-leden en leden van verdienste.
Lid van verdienste of ere-lid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.  Het verschil tussen erelid en lid van verdienste is dat ereleden geen geldelijke verplichtingen meer hebben. Zij zijn dus contributievrij, maar hebben net als lid van verdienste wel alle rechten van de leden.

Ereleden

 • Rienk Bikowski
 • Jan Bok
 • Gerrit Herrema
 • Herre Hof
 • Meindert Reinsma
 • Mw. Anke Bootsma-Altenburg
 • Peter de Groot
 • Ludwig Seerden

Leden van verdienste

 • Anne Krikke
 • Johannes v.d. Ploeg
 • Jan Seerden
 • Willem Koopmans
 • Rintje Rekker
 • Joukje Salverda