Jubileumviering kv Jan Bogtstra

Jubileumviering kv Jan Bogtstra

Jubileumviering kv Jan Bogtstra

Op zaterdag 15 september heef kv Jan Bogtstra zijn jubileumviering gehouden. De dag begon met een kranslegging op het graf van de oprichter van de vereniging.  De kranslegging werd gedaan door de ereleden Anke Bootsma en Herre Hof en de voorzitter Ludwig Seerden. Deze plechtigheid werd besloten met koffiedrinken door de aanwezigen. `s Middags werd er in verschillende categorieën gekaatst. De jeugd kaatste voor punten voor zichzelf.

Uitslag:
1e Thijs Vrij 2e Lars Bosch 3e Ivo Idsinga

Dat het pearkekeatsen populair is deed blijken uit de deelname. Hier deden 9 partuur aan mee.
Uitslag: A categorie
1e Margreet Kuipers-Visser en Reitse Kleinsma

Uitslag: B categorie
1e Griet Eisma en Ronald Douma

Uitslag: C categorie
1e Yvonne Bosch en Atze Bosch
Er waren ook prijzen voor leukste kleding. Bij de jeugd was een prijs voor Jisse Draaisma en bij de volwassenen Yvonne en Atze Bosch

Bij de senioren werden de prijzen als volgt verdeeld.
1e Erik de Groot, Meile Post en Elmer Feenstra
2e Lennard Feenstra, Willem Buurstra en Rinze Cuperus.

Bij de 55 plussers ging de prijs naar:
1e Gerrit de Vries en Bennie Hof.

Deze middag werd afgesloten met een goedverzorgde barbeque. Grote dank aan Familie Douma die ervoor zorgden dat het vlees gaar kon worden gegeten. De muzikale omlijsting was in handen van de huis diskjockey Quick finger.
Tegen achten werd er verhuisd naar de bovenzaal van de Bogt fen Guné waar de prijsuitreiking en huldigingen zouden plaatsvinden. Inmiddels was er ook een bus met supporters uit Bolsward gearriveerd. Als eersten werden de prijzen van het middagprogramma uitgereikt. Hierna was het de beurt aan de 50+ voor het winnen van de NK 50+. Nadat Jan v/d. Meulen met een toepasselijke speech Jan Sipma, Jacob Kamstra en Ludwig Seerden had toegesproken en de heren een zilveren kaatsbal had gegeven kwam de verassing van de avond.
Peter de Groot werd naar voren geroepen. De voorzitter van Jan Bogtstra deed de mededeling dat Peter werd benoemd als erelid van de vereniging. De tweede verrassing voor Peter was toen Wiggele Sinnema (voorzitter) van de KNKB meedeelde dat Peter ook nog de bondsinsigne mocht ontvangen. De voorzitter van de KNKB had ook nog een verrassing voor k.v. Jan Bogtstra. Omdat ze 125 jaar bestaan werd de gouden wimpel uitgereikt.
Na de pauze was de huldiging van de PC winnaars Allard, Peter en Thomas. Na toespraken de voorzitter van resp. Bolsward en Jan Bogtstra en de wethouders van Sûdwest Fryslan en de Waadhoeke kwam Frans Poppes nog even aan het woord. Hij memoreerde nog even het voorval op de Freule van de dubieuze bal en waar Allard toen in zijn eentje zat, om het te verwerken. Verder wenste hij de heren veel succes toe. Hierna kon er nog nagepraat worden. De algehele leiding stond onder leiding van Jan Bakker en de muzikale omlijsting was van diskjockey Quick finger.