Uitslag weekend 3-4 augustus. Leden Jan Bogtstra

Uitslag weekend 3-4 augustus. Leden Jan Bogtstra

Franeker  heren 1e klas afd.

Easterein:Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer 1e

Franeker: Jan Hof, Djurre Seerden en René de Haan 2e

Hurdegaryp : Heren 50+ A (DEL)

Hilbrand Smid, Ludwig Seerden en Roel Sijbesma 2e

Tzummarum : Heren Eerste Klasse (VF)

Bouke Tuinman ,René de Haan  en Yannick Hielkema 3e

Witmarsum : Dames Hoofdklasse (VF)

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra 1e