Vrienden


Onze vereniging kent behalve leden en donateurs ook vrienden

Vrienden van K.V. Jan Bogtstra zijn mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en deze financieel ondersteunen. Wilt u/jij ook vriend worden? Dan kunt u zich aanmelden bij Jacqueline Zijlstra (T 0517 – 39 73 53) of August Bootsma (T 0517 – 39 37 64).

 • Germ Zeinstra
 • Frans en Ducky Poppes
 • August en Anke Bootsma
 • Ate en Marietje Dijkstra
 • Harold en Jacqueline Zijlstra
 • Peter en Vera de Groot
 • Siebren Wassennaar
 • Willem Buurstra
 • Joop en Sijke Pottinga
 • Jos en Anne-Marie van Wijk
 • Jeroen, Sybrigje, Lars en Lyanne
 • Gerrit en Hennie de Vries
 • Swaen en Ludwig
 • Arjen Nauta
 • Joop Dijkstra (DJ Quickfinger)
 • Een onbekende vriend
 • Teake en Marijke v/d. Pol
 • Jacob en Ella Haarsma
 • Gerrit Tuinstra