Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheidsrooster

Wedstrijddatum

Zaterdag 7 juli 2018 NK Heren 50+

LokatieSjûkelân
Velden leggenVrijdagavond 6 juli 19.00 uur
KeurmeestersJelle Jan Bouma, Willem Koopmans, Dirk Groen, Willem van der Veen en Bestuur
8.45 uur aanwezigHerre Hof, Tinus Boomstra, Johannes van der Ploeg, Meindert Reinsma, Klaas B. Malda, Cees Malda, Theun van der Molen, Gerrit de Jong, Hein van der Helm,

Wedstrijddatum

zondag 5 augustus 2018 125e Jongens Partij

LokatieSjûkelân / Bloemketerp
Aanvang10.00
Categorie(‘n)Jongens afdeling
Zaterdag middag 16:00. Bloemketerp (opladen op Sjžkel‰n om 16:00)
Wanneer perken leggenZaterdag middag 14:00. Sjžkel‰n
Door wie perken leggenOmschot Sjûkelân: Willem Buurstra, Michel v/d. Veen, Remco Prins
Omschot Bloemkterp: Dirk Groen, Kars Zeinstra, Theun v/d. Molen, Peter de Groot, Andries Zuidem, Jan v/d. Meulen, Willem Buurstra, Michel v/d. Veen, Douwe Winsemius
Keurmeesters
BloemketerpTheun v/d. Molen, Hein v/d. Helm, Klaas Bindert Malda, James Geurtin, Sybren Wassenaar, Erik Seerden Jzn., Douwe Winsemius, Durk Weidenaar, Chris Outhuijse,Mark Jan Ykema, Marco Druif, Jacob Kamstra, Dirk Groen, Jelle Jan Bouma,, Johannes v/d. Ploeg, Tjitte Bonnema, Friso Brink, Rinse Werkhoven, Broer Siderius,Jan de Vries, Teake v/d Pol
SjûkelânTheun v/d. Molen, Hein v/d. Helm, Klaas Bindert Malda, James Geurtin, Sybren Wassenaar, Erik Seerden Jzn., Douwe Winsemius, Durk Weidenaar, Chris Outhuijse,Mark Jan Ykema, Marco Druif, Jacob Kamstra, Dirk Groen, Jelle Jan Bouma,, Johannes v/d. Ploeg, Tjitte Bonnema, Friso Brink, Rinse Werkhoven, Broer Siderius,Jan de Vries

Wedstrijddatum

Zondag 9 september 2018 Fam. v/d. Hempartij

LokatieSjûkelân
Aanvang10:00 B klasse en 11:00 A klasse
Categorie(‘n)Schooljongens A + B + herk
Wanneer perken leggenVrijdag avond 19:00 uur
Door wie perken leggenPeter de Groot, Willem Buurstra, Michel v/d. Veen, Andries Zuidema, Ludwig Seerden, Jan v/d. Meulen, Dirk Groen, Jelle Jan Bouma
Aanwezig bestuur/JeugdcieAlle bestuurs- en JC leden
Aanwezig9.00 uur
ScheidsrechterMarco Druif
KeurmeestersGriet Eisma-Greidanus, Cees Malda, Chris Outhuijse, Jan Hof, Rients Feenstra, Sybren Wassenaar, Sybout Zeinstra, Klaas-Bindert Malda, Dennis Zijlstra, Pieter van Althuis, Willem tamminga, Broer Siderius, Rinze Kuperus, Ronald Douma, Linda Hof, Reitse Klensma, Dirk Roos, Jan de vries