Rooster vrijwilligers


Zonder vrijwilligers geen kaatsen
Alles binnen de club valt en staat met vrijwilligers. Kaatsen is de hoofdzaak van onze vereniging, maar zonder vrijwilligers kan er niet gekaatst worden.

Samen de schouders eronder
Uw/Jouw hulp en bijdrage bij K.V. Jan Bogtstra, in welke orde van grote dan ook, is meer dan ooit belangrijk. We zijn samen één vereniging en moeten deze met zijn allen draaiende houden. Willen we bij K.V. Jan Bogtstra een stap vooruit zetten, zullen we het met zijn allen moeten doen.

Aanwezigheid leden bij (opbouw)wedstrijden etc. 2022

Datum 7 mei
Soort wedstrijd Dames Hoofdklasse afdeling
Aanwezig om Vrijdagvond 6 mei 19.00 uur
Wie
Welke taak Klaarleggen velden, plaatsing boarding, inrichting
wedstrijdterrein

Aanwezig om Zaterdag 7 mei 9.00 uur
Wie S
Hoofdkeurmeester nog in te vullen

Datum 8 mei
Soort wedstrijd Heren Hoofdklasse Vrije formatie
Aanwezig om 9.30 uur
Wie
Welke taak   Klaarleggen velden, plaatsing boarding, inrichting
wedstrijdterrein
Hoofdkeurmeester Nog in te vullen

Datum 4 juni
Soort wedstrijd Jong Nederland (NK Junioren)
Aanwezig om 3 juni 18.30 uur
Wie    H
Welke taak Leggen buitenlijnen speelveld(en), plaatsen boarding,
banken etc.
Aanwezig om 4 juni 07.00 uur
Wie Vaste groep
Welke taak Perken leggen en materialen klaar zetten.

Datum 6 juni
Soort wedstrijd Bondspartij (NK Senioren)
Aanwezig om 06.00 uur
Wie  Vaste groep
Welke taak Perken leggen en materialen klaar zetten.

*** omdat er op woensdag 8 juni ook op de voetbalvelden een wedstrijd zal zijn voor de provinciale Schoolkaatskampioenschappen, dienen de materialen onder de tribune geplaatst te worden na afloop van de wedstrijden van de senioren Bond.

Datum 8 juni
Soort wedstrijd Provinciale Schoolkaatskampioenschappen A & B klasse
Aanwezig om 7 juni 15.00 uur
Wie    Schoolkaatscommissie en leden NK-Cie KNKB en leden JB (wie?)
Welke taak Klaarleggen velden op Sjûkelân en voetbalveld
Aanwezig 8 juni 12.00 uur Schoolkaatscommissie, Leden NK-Cie
KNKB, namens JB ?
Keurmeesters Benaderen van vrienden kaatsmuseum
Datum 8 juni
Catering 2 leden JB

Datum Zaterdag 25 juni
Soort wedstrijd Welpen Jongens A & B Aanvang 10.00 uur
Aanwezig om Vrijdagavond 24 juni 19.00 uur

Wie   Bestuur en Jeugdcommissie en vrijwilligers
Welke taak Velden klaarleggen en materialen plaatsen
Aanwezig om Zaterdag 25 juni 09.00
Marco Druif, Atze Bosch, Jacob v.d. Pol, Linda Hof,
Joran Gerbranda, Sjouke Dijkstra, Steven de Bruin,
Pieter Algra, Jan Sjoerd Tolsma.
Catering: ……
Clubscheidsrechters: ? en ?

Datum Zondag 3 juli
Soort wedstrijd Schooljongens A & B D.e.l. aanvang 10.00 uur
Aanwezig om Vrijdag 1 juli 19.00 uur
Wie   Bestuur en Jeugdcommissie en leden; Johan Buwalda,
Jelle Jan Bouma…..
Welke taak    Klaarleggen velden en materialen
Aanwezig om zondag 3 juli 09.00 uur
Wie
Welke taak Velden leggen en materialen klaarzetten
A
Clubscheidsrechter: 2x wie?

 

In eerdere jaren bleven helaas diverse leden zonder opgave van redenen weg. Dit kwam de vlotte doorgang van de wedstrijden niet ten goede.
Wees zo sportief om enkele keren per seizoen te assisteren. Afmelden kan niet zomaar het lukt alleen als je een vervanger hebt gevonden.