Voorjaarsvergadering

Voorjaarsvergadering

Agenda Algemene ledenvergadering K.V. Jan Bogtstra

Dinsdag 17 maart 2020 aanvang 19.30 uur

De Bogt fen Gûné

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen najaarsvergadering 19 november 2019
 4. Financieel verslag en begroting
 5. Verslag kascommissie

*Benoeming nieuw lid kascommissie

 1. Jeugdzaken
 2. Nieuws van de Federatie
 3. Wedstrijdprogramma 2020
 4. Voorstellen A.V. KNKB 19 maart 2020**
 5. Bestuursverkiezing***
 • Statutair aftredend en niet herkiesbaar:
  • Andries Zuidema
  • Peter de Groot
 • Statutair aftredend:
  • Ludwig Seerden
 • Tussentijds aftredend:
  • Willem Buurstra
  • Jan van der Meulen
  • Michel van der Veen
 1. Afscheid bestuursleden & kennismaken met nieuwe bestuursleden
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

*** Doordat er op het moment van verschijnen van de INFO nog onduidelijkheid is over het bestuurlijke vervolg binnen Jan Bogtstra, kunnen we hierover op dit moment geen verder mededelingen doen.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich (tot uiterlijk 24 een uur voor aanvang van de  vergadering) aanmelden bij de voorzitter.

** De stukken betreffende de voorstellen op de AV van de KNKB zullen we bespreken op de AV van Jan Bogtstra, deze zijn in te zien/printen op de site van K.V. Jan Bogtstra onder “Belangrijke links”.

Ook graag de Info meenemen naar de vergadering.