Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 8 t/m 10 juni 2018

Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 8 t/m 10 juni 2018

Stiens Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule

Ludwig Seerden , Piet Machiela en Wybren v.d. Woud  3e

Heren 50+ Door elkaar loten B + herk

Anno Miedema ,Henk Mulder en Sikke Koster 1e

Stiens Dames H.kl. del.

Nynke Sijbrandij, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra (K) 1e

Scharnegoutum | Dames eerste klasse

Sietske Okkema , Maaike Osinga  en Imke van der Leest 1e

Herkansing :

Melissa Hiemstra,Wybrig Bakker en Nicole Hempenius 1e

Witmarssum jongnspuppillen:

Jorrit Buwalda en Milan v/d. Weg 1e verliezersronde

Tzummarum Heren 1e kl.v.f

Wierd Baarda , Marco de Groot en Tsjerk Elsinga 2e
Auke Boomsma , Jelte Visser en Steven de Bruin 3e

Raerd schooljongens DEL

 Jan-Tymen Eisma en Jan Bandstra 1e

Spannum : Heren 30+

Pieter van Althuis , Minne Groenveld en Gerrit Meijer 1e