Uitslag weekend 18-19 mei. Leden Jan Bogtstra

Uitslag weekend 18-19 mei. Leden Jan Bogtstra

Winsum: Dames hoofdklasse

Ilse Tuinenga (K) : Sjanet Wijnia en  Manon Scheepstra 1e

Raerd: Schooljongens del

Jan -Tymen Eisma en Remco Yska 3e

Marsum:Pupillenjongens B klasse (Verliezersronde)

Jorrit Buwalda en Jurre Dijkstra 1e