Uitslag weekend 10 t/m 12  mei. Leden Jan Bogtstra

Uitslag weekend 10 t/m 12 mei. Leden Jan Bogtstra

Stiens Dames H.kl. del:

Ilse Tuinenga (K), Klasine Huistra, Louise Krol 1e

Anne Monfils ,Jeska Terpstra en Manon Scheepstra 2e

Harlingen: Heren 50+
Bennie Hof, Jan van der Schoot  en  Piet de Groot 3e

Stiens : Heren hoofdklasse:

Jelte-Pieter Dijkstra,Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 2e

Baard : Dames Hoofdklasse (VF
Ilse Tuinenga ,Sjoukje Visser en Manon Scheepstra 1e

Reahûs: Schooljongens (DEL A)
Jan-Tymen Eisma en Jan Bandstra 1e

Oude Bildtzijl :Pupillenjongens (DEL H)
Jorrit Buwalda en Johan Gaastra 3e