Uitslag weekend 10-11 augustus. Leden Jan Bogtstra

Uitslag weekend 10-11 augustus. Leden Jan Bogtstra

Niawier : Schooljongens A (DEL)

Jan-Tymen Eisma en Matthys Renema 1e

Harlingen : Dames Hoofdklasse vf

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en  Manon Scheepstra 2e

Marsum : Heren 50+ A klasse

Jan Sipma ,Tjeerd Jan Boomsma en  Hilbrand Smid 2
Hans Diekman , Egbert Bootsma en  Ludwig Seerden 3e

Herkansing:

Teake van der Walt , Ibo Nicolay en  Bennie Hof 1e

Marsum:Heren 50+ del

Auke Akkerman, Henk Deelstra en Gosse Tinga 3e