Heren Hoofdklasse kent weinig spanning

Heren Hoofdklasse kent weinig spanning

“Klavertje Vier Partij” kent weinig spanning

Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar haalden zondag op de vrije formatie partij van kv Jan Bogtstra vernietigend uit. Met slechts een bordje tegen werd de concurrentie verpulverd. Ook het sterke partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra werden binnen het half uur  geslachtofferd. Op 5-0 en 6-6 plaatste Menno van Zwieten zijn vierde zitbal. Was de nederlaag al stevig ook het feit dat de formatie die tot nu toe vijf  keer wist te winnen slechts zes punten wist te vergarren. Ze kregen dan wel zestien punten aan de telegraaf maar daarvan kreeg men tien cadeau. Nee dit was niet de dag van de gelouterde formatie Marten Bergsma c.s. In grootse stijl werd het karwei door Van Zwieten c.s. geklaard. Met slechts zes punten tegen was het binnen de twintig minuten schone vier eersten voor Van Zwieten c.s. Kootstra was bepaald niet in goeden doen en dat scheelt wel een slok op een borrel. Van het goede spel in de halve finale tegen trio Gert-Anne van der Bos was nu niets meer over. Bij 5-0 en 6-6 was er nog een miniem kansje om er nog wat van te maken maar de zitbal van opslager Van Zwieten deed de deur dicht.

Hans Wassenaar, Menno van Zwieten, Rinze Pieter Hiemstra

Kaatsvereniging Jan Bogtstra die zijn nek had uitgestoken voor deze partij kreeg er maar bitter weinig voor terug. Het zegt genoeg dat de wedstrijd reeds om iets over vier was afgelopen. Slechts een partij van vijf eersten gelijk, eentje van 5 om 4 en een van 5 om 3 en de rest was driemaal schone telegraaf en driemaal  5 om 1. Nee, de spanning was heel ver te zoeken en dat komt ook omdat er feitelijk maar drie of twee parturen zijn die ver boven de rest uitsteken.

Menno van Zwieten c.s. kreeg maar een bordje tegen in de twee gespeelde partijen. Vooral het optreden van de debuterende formatie Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda was dramatisch. Op 5-0 en 6-6 viel de laatste slag met de kanttekening dat 35 minuten kaatsen geen enkele punt had opgeleverd.

Premiewinnaar Marten Bergsma c.s ging ook in grote stappen door naar de finale via tweemaal 5-0 en eenmaal 5-1. Dat laatste geschiede dan ook nog tegen het voormalige toppartuur van Gert-Anne van der Bos. De grote tenoren zijn geen schim meer van de formatie die zij eens waren. De chemie lijkt uit de formatie verdwenen. Dat zij nog een kleine premie konden pakken was louter te danken aan het mooie nummer op de lijst.

Cijfers Franeker. 1. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 2. Enno Kingma, Hessel Postma en Erwin Zijlstra 5-1 en 6-0; 3. Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 4. Bauke Triemstra, Jarco Kingma en Sjoerd de Jong 5-5 en 6-2; 5. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda – 6. Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 0-5 en 6-6; 7. Johannes van der Veen, Kevin Jordie Hiemstra en Tsjerk Elsinga – 8. Remmelt Bouma, Ignas Dijkstra en Willem Heeringa 4-5 en 4-6; 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 10. Patrick van Dellen, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 5-3 en 6-4; Tweede omloop: 1. Marten Bergsma c.s. – 3. Haije Jan Nicolay c.s. 5-0 en 6-6; 6. Menno van Zwieten c.s. – 8. Remmelt Bouma c.s. 5-1 en 6-6; 9. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer; Halve finale: 9. Gert-Anne van der Bos c.s. – 1. Marten Bergsma c.s. 1-5 en 6-6; 6. Menno van Zwieten c.s. staand nummer; Finale: 6. Menno van Zwieten c.s. – 1. Marten Bergsma c.s. 5-0 en 6-6.