Federaasje Frjentsjerteradiel 16 mei 2018

Federaasje Frjentsjerteradiel 16 mei 2018

Tweede ronde del cyclus Federatie Franekeradeel

 

Afgelopen woensdag 16 mei werd in Schalsum en Zweins de tweede ronde van de door elkaar loten cyclus van de Federatie Franekeradeel gehouden.

In Schalsum kaatsten de welpen en pupillen onder leiding van scheidsrechter Durk van Wier terwijl de meisjes, schoolmeisjes, schooljongens/jongens om 17.00 uur in Zweins aantraden onder leiding van wedstrijdleider Gerard Gall.

Ondanks de gure wind werd er toch uitstekend en sportief gekaatst.

De 1e en 2e prijswinnaars verzamelden weer de nodige punten voor het eindklassement.

Voorzitter Arjen Nauta reikte in beide plaatsen de prijzen uit en bedankte de scheidsrechters en organiserende verenigingen voor de uitstekende organisatie.

Welpen jongens / welpen meisjes

1e prijs: Melle Talsma Achlum / Jorick Tamminga Tzum / Louise de Jong Franeker

Pupillen meisjes

1e prijs: Mirthe van der Ploeg Ried / Cecillia Daraj Dongjum

2e prijs: Mara Kuipers Franeker / Sjirkje Vrieswijk Achlum

Pupillen jongens

1e prijs: Jorrit Palma Tzum / Jisse Draaisma Franeker

2e prijs: Jorrit Buwalda Franeker / Meindert Jan Zijlstra Franeker

Schoolmeisjes

1e prijs: Senna Jeeninga Achlum / Gerbrich Koster Tzum / Janneke Posthumus Ried

2e prijs: Yannah Palma Tzum / Femke Buwalda Franeker / Lea Rispens Ried

Schooljongens / Jongens

1e prijs: Jort de Jong Achlum / Elmer Feenstra Franeker / Wouter Oppedijk Achlum

Meisjes

1e prijs: Meike Oevering Achlum / Mariska Miedema Hitzum