Erelid Albertus Jacobus (Appie) Grijpma overleden

Op donderdag 20 augustus kwam er een eind aan het leven van onze oud-secretaris de heer Albertus Jacobus (Appie) Grijpma. De heer Grijpma was secretaris van 1973-1985, bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Erelid. Een eretitel die hij door het bereiken van de zeer hoge leeftijd van 100 jaar, heel lang en met trots heeft mogen dragen.
Op maandagavond 24 augustus werd er voorafgaand aan de ledenpartij een minuut stilte in acht genomen.

Vanaf deze plaats wensen wij zijn zoons Joop, Cor en David en hun partners en klein- en achterkleinkinderen veel sterkte bij het verlies van hun vader.

Bestuur en leden K.V. Jan Bogtstra

De heer A. Grijpma