Door elkaar loten wedstrijd met zachte bal op 14 juli in Herbaijum.

Door elkaar loten wedstrijd met zachte bal op 14 juli in Herbaijum.

Door elkaar loten wedstrijd met zachte bal op 14 juli in Herbaijum.

 

Aankomende zondag 14 juli organiseert de Federatie Franekeradeel in samenwerking met de KV ‘Jan Zeinstra’ Herbaijum haar jaarlijkse door elkaar loten wedstrijd met zachte bal voor senioren.

De deelname staat open vanaf 14 jaar.

Aanvang om 11.00 uur op het kaatsveld aan de Feringastraat in Herbaijum.

Je kunt je opgeven via: federatiefranekeradeel@hotmail.com

 

De besturen van de Federatie Franekeradeel en de KV ‘Jan Zeinstra’ Herbaijum hopen op een grote deelname!