Dames Hoofdklasse afd.

Dames Hoofdklasse afd.

Manon Scheepstra eerste koningin van het seizoen tijdens de Familie Wetterauw Partij in Franeker.

(Verslag Henk Hempenius)

Franeker. De dames hoofdklas betraden op bevrijdingsdag 5 mei 2018 voor het eerst weer de groene arena om hun eerste wedstrijd van het seizoen te verkaatsen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Jan Bogtstra”. De vereniging viert dit jaar zijn 125 jarige bestaan en had alle registers open getrokken om er een prachtige dag van te maken. De dames verkaatsten de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen de Wetterauw Cup. Houdster van de wisselprijs is K.V. Berlikum met als koningin Ilse Tuinenga. De dames betraden een mooi aangeklede arena waar er ook dit jaar voor iedere deelneemster een attentie was en ook waren er een kapster en nagelstyliste aanwezig evenals een foodtruck. Iedereen werd met   koffie en oranjekoek ontvangen. Met het zonnetje hoog aan de hemel en een lekker temperatuurtje betraden in totaal 18 afdelingen de arena om met elkaar de strijd aan te gaan om de fel begeerde kransen en prijzen. Om klokslag 10:00 gaf de heer W. Joustra het startsein van een  prachtige kaatsdag. Met veel publiek om de lijnen betrad Dronrijp als eerste met Jeanette Jansma, Anke Winkel en Elly Hofman de arena zij moesten het gaan opnemen tegen Groningen met in de gelederen Boukje Houtsma, Anne Monfils en Marrit Zeinstra. Beide formaties gaan goed van start en verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1 vanaf dat moment weet Boukje met haar maten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4 en 1-5. Dronrijp probeerde het wel maar slaagde er niet in om een echte vuist te maken maar gaf de strijd niet op en dat resulteerde nog in een 2de bordje voordat Boukje de deur naar de 2de lijst in het slot gooide en de winst veilig wist te stellen op de 2-5 2-6 als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Easterein 2 (Roelie Kroondijk, Marije Schurer-Hiemstra en Martine Tiemersma) had op de eerste omloop een tegenstander van formaat titelhouder Berlikum met Ilse Tuinenga, Margriet Miedema (verving de geblesseerde Leonie van der Graaf) en Harmke Siegersma. De vliegende start is er voor Easterein 2 zij weten als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen en deze voorsprong uit te bouwen naar de 2-0. Berlikum lijkt vervolgens de aansluiting te kunnen herstellen maar zien ook het 3de bordje op de 6-6 verloren gaan waardoor het verschil al zeer groot is. Door omzettingen proberen Ilse, Margriet en Harmke het tij te keren. Ilse neemt het plekje in van Margriet en het lijkt resultaat op te leveren als zij hun eerste bordje weten te bemachtigen maar Easterein 2 blijft knokken voor elke 2 punten en slagen er ondanks dat de eersten om en om worden verdeeld de voorsprong vast te houden via de 4-1 naar de 4-2 en zelfs de 5-3. Het is Roelie zelf die haar partuur naar de 2de lijst loodst als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-3 6-4. Corina de Vries en Mariska Hoogland kaatsend voor Beetgum stond op de eerste lijst tegenover Wommels met Anna Brecht Bruisma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. Wat de formatie van Beetgum ook probeerde de bordjes bleven een kant opgaan via de 0-1 weet Anna Brecht met haar maten de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Er zijn wel kansjes voor Corina en Mariska om een eerst te bemachtigen maar Anna-Brecht, Sjanet en Martzen weten elke keer op het juiste moment toe te slaan en ze komen dan ook niet echt in de problemen en weten de winst binnen te halen op  0-5 0-6 als Mariska er niet in slaagt om de kaats te passeren. De formatie van K.C. De Boer uit Stiens bestond ook uit twee dames namelijk Jannica van der Ploeg en Melissa Rianne Hiemstra en  zij moeten gelijk ook volle bak want zij stonden tegenover verliezend finalist van 2017 Huizum met Nynke Sybrandy en de 13 jarige Anna-Dieuwke Dijkstra (maakt haar debuut op de hoofdklas) en Manon Scheepstra. Het eerste verkaatste eerst verschijnt al heel snel aan de zijde van Huizum. Jannica en Melissa Rianne proberen het wel maar moeten toezien dat het verschil langzaam oploopt via de 0-2 naar de 0-3. Het krachtsverschil lijkt deze dat te groot te zijn. Nynke, Anna-Dieuwke en Manon komen niet echt in de problemen ondanks dat Stiens de strijd niet opgeeft. Al gauw is er de 0-4 en de 0-5. Het is Manon die uiteindelijk de winst veilig weet te stellen op de 0-5 0-6 als zij een zitbal weet te plaatsen.

In de volgde confrontatie staat de afdeling Wjelsryp met Boukje Scheper, Tineke Dijkstra en Sandra Hofstra tegenover Ried met Ineke van der Ploeg en Joanne Elise Broeders. Het begin van de partij is duidelijk voor Wjelsryp die er geen gras over laten groeien en gelijk de leiding weten te nemen door het eerste bordje te verzilveren en dit uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. Eindelijk lijken Ineke en Joanne Elise meer grip op de wedstrijd te krijgen als zij hun eerste bordje weten te bemachtigen maar op de 3-1 komt de partij even stil te liggen als Ineke even de strijd moet staken vanwege een blessure behandeling ze kan uiteindelijk de strijd wel voort zetten maar het lijkt geen verschil te maken Boukje, Tineke en Sandra hebben de touwtjes in handen en bouwen de voorsprong verder uit via de 4-1 naar de 5-1. Het is Tineke die hun partuur naar de 2de lijst weet te brengen als zij de kaats weet te behouden op de 5-1 6-2. Spannendste strijd op de eerste lijst is de confrontatie tussen Minnertsga met Nelie Steenstra, Lusanne Klaver en Simona Kootstra en Marsum gevormd door Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga. Beide gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. De eerste twee verkaatste eersten worden gelijk matig verdeeld en ze verschijnen om en om aan de telegraaf via de 1-1 naar de 2-2 en zelfs de 3-3. Het lijkt er op dat als Marsum het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen zij de touwtjes even in handen hebben maar niets is minder waar Nelie, Lusanne en Simona weigeren de handdoek te werpen en knokken zich weer langszij op de 4-4. Het laatste te verkaatsen eerst moet uiteindelijk de beslissing gaan brengen in deze partij en het is Simona die de winst weet binnen te halen op de 5-5 6-2 als zij de kaats weet te binnen te halen. De formatie van Easterein 1 met in de gelederen Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest begon deze dag tegen het thuis spelende Franeker met Nicole Hempenius en Maaike Osinga. Sietske en haar maten lieten er geen gras over groeien en weten gelijk de touwtjes in handen te nemen en gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Maaike en Nicole halen alles uit de kast en blijven het proberen maar slagen er maar niet in om een bordje te verzilveren zodat het verschil blijft oplopen via de 3-0 naar de 4-0 en zelfs de 5-0. Er lijkt niets aan de hand voor de formatie van Easterein 1 maar toch weten ook Nicole en Maaike nog een eerst uit het vuur te slepen voordat Sietske de deur in het slot gooit naar de 2de lijst door de winst veilig te stellen met een prachtige zitbal op de 5-1 6-4. In de confrontatie tussen Folsgare en Mantgum was het een strijd van 2 tegen 2. Jildou Sweering en Sigrid de Jong verdedigden de kleuren van Folsgare en voor Mantgum waren dat Amarins de Groot en Jennie Terpstra. De eerste verkaatste eersten verschenen aan de zijde van Mantgum waar Amarins en Jennie er in slaagden om een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Jildou en Sigrid blijven het proberen en slagen er in om een eerst te bemachtigen maar slagen er niet in om de partij te doen kantelen waardoor Mantgum niet echt in de problemen komt en uit loopt via de 1-3 naar de 1-4 en zelfs de 1-5. De strijd is nog niet gestreden want Jildou en Sigrid weigeren de handdoek te gooien en slepen er nog een 2de eerst uit voordat Jennie in een zeer zwaar bevochten eerst de winst veilig weet te stellen met een passeerslag van de kaats op de op 2-5 6-6. Leeuwarden met Bianca van der Veen, Annelien Broersma en Wiljo Sybrandy moest volle bak tegen Ee met Froukje Wolters, Metsje Sipma en Louise Krol. Beide parturen beginnen goed aan de wedstrijd en geven elkaar niets toe. De eersten verschijnen om en om aan de telegraaf via de 1-0 wordt het al gauw weer 1-1 via de 2-2 blijft het evenwicht in de wedstrijd op de 3-3 en zelfs de 4-4. Het zijn Bianca, Annelien en Wiljo die als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen en deze voorsprong geven zij niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-4 6-4. Door deze overwinning heeft Leeuwarden een vrije doorgang op de 2de lijst waar ze een staand nummer hebben.

De strijd op het Sjûkelân tijdens deze editie van de familie Wetterauw partij lijkt op de 2de lijst los te barsten als Groningen met Boukje Houtsma, Anne Monfils en Marrit Zeinstra tegenover Easterein 2 met Roelie Kroondijk, Martine Tiemersma en Marije Schurer-Hiemstra komt te staan. Het begin van de partij is voor Roelie en haar maten als zij de lijn van de eerste omloop lijken door te zetten en de leiding weten te nemen via de 0-1 naar de 0-2. Langzaam maar zeker komen Boukje, Anne en Marrit beter in de wedstrijd en weten zich langszij te knokken via de 1-2 naar de 2-2. Vanaf dat moment lijken de rollen omgedraaid en komt Groningen elke keer aan de leiding op 3-2, 4-3 en zelfs 5-4. Roelie weet met haar maten de aansluiting vast te houden en ook uiteindelijk het 5de eerst te bemachtigen op de 5-5. De winst gaat uiteindelijk met 5-5 6-0 naar Groningen als de opgeslagen bal van Roelie te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. De 2de confrontatie op de 2de lijst beloofde op papier een mooie strijd te gaan worden waarin Wommels met Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum aan de opslag begonnen tegen Huizum met Nynke Sybrandy, Anna-Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra. De bliksemstart was er voor Huizum zij weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Wat Anna Brecht ook met haar maten probeerde niets leek het antwoord te zijn om de partij te doen kantelen in hun voordeel. Via de 0-3 loopt de achterstand snel verder op naar de 0-4. Ondanks verwoedde pogingen valt uiteindelijk het doek voor Wommels op de 2de lijst als Nynke hun formatie naar de 3de lijst weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-5 6-6. Wjelsryp met Boukje Scheper, Tineke Dijkstra en Sandra Hofstra maakte er mooie strijd van tegen Minnertsga gevormd door Nelie Steenstra, Lusanne Klaver en Simona Kootstra. De eerste verkaatste eersten verschenen aan de zijde van Minnertsga die een goede start hadden in de wedstrijd en de leiding weten te nemen met de 0-1. Wjelsrijp had er op dat moment geen passend antwoord op en zien de achterstand oplopen naar 0-2. Langzaam maar zeker lijkt de strijd op gang te komen het verschil van 2 eersten blijft gehandhaafd maar ook Wjelsrijp weet een bordje te verzilveren. Via de 0-2 wordt het vervolgens 1-3 en lijkt er niets aan de hand voor Nelie, Lusanne en Simona maar langzaam kanteld de partij en weten Boukje, Tineke en Sandra eerst voor eerst van de achterstand te knabbelen en langszij te komen op de 3-3. De partij  kanteld vervolgens in het voordeel van Wjelsrijp die de leiding over weten te nemen en zelfs een 5-3 voorsprong weten te nemen. Nelie, Lusanne en Simona geven zich echter niet gewonnen en weten nog een 4de eerst te bemachtigen voordat Tineke hun partuur naar de 3de lijst weet te loodsen met een zitbal op de 5-4 6-6. Als laatste op de 2de omloop op het Sjukelan betrad Easterein 1 met Sietske Okkema,  Imke van der Leest en Jeska Terpstra de arena om de strijd aan te gaan met Mantgum gevormd door Amarins de Groot en Jennie Terpstra. De formatie die deze wedstrijd wist te winnen was door een staand nummer op de 3de lijst als eerste geplaatst voor de halve finale in Franeker. De vliegende start was er voor Amarins en Jennie zij begonnen goed aan de wedstrijd en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Sietske, Jeska en Imke lijken maar geen passend antwoord te kunnen vinden want het verschil blijft vervolgens oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Door omzettingen aan de opslag probeert de formatie van Easterein het tij te keren maar het lijkt geen effect te hebben als Amarins en Jennie als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Sietke, Jeska en Imke blijven echter aanhouden en weten vervolgens de achterstand te verkleinen via de 1-5 naar de 2-5. Het doek valt uiteindelijk als nog op de 2-5 6-6 als Imke de bal op het lichaam slaat van Jeska. Mantgum gaat als eerste naar de ½ finale van deze editie van de Familie Wetterauw partij 2018. Wie hun ging volgen moest gaan blijken uit de onderlinge strijd op de 3de omloop.

Het staan gebleven Leeuwarden met Bianca van der Veen, Annelien Broersma en Wiljo Sybrandy kwam vervolgens als eerste in actie tegen Groningen bestaande uit Boukje Houtsma, Anne Monfils en Marrit Zeinstra. Het initiatief ligt gelijk in handen van Leeuwarden die goed uit de startblokken gaan en gelijk een gaatje slaan via de 1-0 naar de 2-0. Ondanks verwoede pogingen moeten Boukje en haar maten wachten tot een 3-0 achterstand voordat zij eindelijk een bordje weten te bemachtigen op de 3-1. Zij slagen er echter niet in om de partij volledig te doen kantelen want Bianca, Annelien en Wiljo pakken vervolgens de draad weer op en lijken op weg naar de winst als zij als eerste het 4de en 5de eerst weten te bemachtigen en daarmee de voorsprong uitbouwen naar de 4-1 en 5-1. Groningen weigert echter de handdoek te werpen en pakken nog een 2de bordje maar het zal te laat komen want Wiljo weet de winst veilig te stellen met een prachtig uithaal. Zij weet de boven te vinden op de 5-2 6-6. De strijd om het eerste finale ticket van deze eerste wedstrijd van het seizoen gaat tussen Huizum met Nynke Sybrandy, Anna Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra en de formatie van Wjelsryp gevormd door Boukje Scheper, Sandra Hofstra en Tineke Dijkstra. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want via de 1-0 loopt Huizum al gauw uit naar de 2-0 en 3-0. Wjelsryp probeert van alles om de partij te doen kantelen maar het verschil blijft oplopen naar de 4-0 en zelfs 5-0. Ondanks dat het laatste te verkaatsen eerst nog zwaar bevochten wordt gaat Huizum als eerste naar de finale als zij winst binnenhalen op de 5-0 6-6.

Wie de tegenstandsters van Huizum gingen worden in de finale van deze editie van de Familie Wetterauw partij moest gaan blijken uit de halve finale tussen de formatie van Mantgum met Amarins de Groot en Jennie Terpstra en die van Leeuwarden met Bianca van der Veen, Annelien Broersma en Wiljo Sybrandy. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Huizum als de opgeslagen bal van Amarins buiten de perklijnen beland op de 2-6. De strijd lijkt vervolgens los te barsten als het daarop verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te gaan worden. Het is Wiljo die de voorsprong weet te vergroten als zij goed onder de bal stapt en deze over de boven doet vliegen op de 0-1 6-6. Amarins en Jennie geven zich niet gewonnen en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij weten de spanning terug te doen keren als Jennie de tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-2 6-0. Het evenwicht keert echter niet terug in de wedstrijd wanneer wederom Wiljo er in slaagt om een eerst aan hun totaal toe te voegen als zij de boven weet te vinden op de 1-2 2-6. Amarins en Jennie blijven het proberen maar slagen er niet in om Huizum echt dwars te zitten en zij zien het verschil verder oplopen door een passeerslag van de kaats van Bianca op de 1-3 0-6. De strijd is gestreden op het moment dat Wiljo er voor zorgt dat zij als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-4 0-6. Annelien loodst hun formatie naar de finale als zij de deur van de halve finale in het slot gooit door de laatst 2 punten benodigt voor de winst te verzilveren op de 1-5 2-6 door de bal voor de kaats te keren.

In de finale van deze familie Wetterauw partij staat Huizum met Nynke Sybrandy, Anna Dieuwke-Dijkstra en Manon Scheepstra tegenover Leeuwarden bestaande uit Bianca van der Veen, Annelien Broersma en Wiljo Sybrandy. Het was dus gelijk een strijd tussen de zussen Sybrandy. Het beloofde een mooi slot van een prachtige kaatsdag in Franeker te worden waar de hele dag het zonnetje scheen en het een lekker kaatstemperatuurtje was. Het eerste te verkaatsen eerst komt in handen van Huizum als de opgeslagen bal van Annelien te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland op de 6-2. Leeuwarden probeert gelijk de achtervolging in te zetten maar het in Nynke die de voorsprong weet uit te bouwen als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat Bianca deze niet goed verwerkt en deze over de kwaad vliegt op de 1-0 6-2. Bianca, Annelien en Wiljo slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zien het derde eerst op rij naar Huizum gaan door Nynke die in een eerst 4 zitballen en een buiten slag plaatst waarvan de laatste zitbal op de 2-0 6-2. In een laatste poging om het tij te doen keren ruilen Wiljo en Annelien nog van opslag maar als de bal van Wiljo op de 3-0 6-2 buiten het perk beland is het verschil opgelopen naar de 3-0. De strijd lijkt als nog los te barsten als voor het eerst de 6-6 verschijnt maar door wederom goed opslag werk van Nynke zij weet ditmaal Wiljo tot een kwaadslag te dwingen waardoor het verschil oploopt naar de 5-0. De strijd is dan gestreden en doordat Nynke en Manon nog even ruilen van opslag weet Manon de winst veilig te stellen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 5-0 6-0. Zo komt er bijna een einde aan de eerste wedstrijd bij de dames. Er resteert nog een punt op de agenda. Tijdens deze familie Wetterauw partij wordt er ook altijd een koninginne prijs beschikbaar gesteld na overleg in de commissie is het Manon Scheepstra die met een minimaal verschil tot koningin wordt gekroond van deze Familie Wetterauw partij.

Uitslag Franeker:

1e prijs:
Huizum (Nynke Sybrandy, Anna-Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra(K))

2e prijs:
Leeuwarden (Bianca van der Veen, Annelien Broersma en Wiljo Sybrandy)

3e prijs:
Mantgum (Amarins de Groot en Jennie Terpstra)