Jelle Scholtens 2020

Jelle Scholtens 2020

Winnaarsronde:

1e Jan de vries
Lennard Feenstra Koning,
Ludwig Seerden

Winnen finale met 5-2 6-6 van

2e Jacob van der Pol
Mart Beuker
Erik de Groot

3e: Michel van der Veen
Haye van der P0l
Elmer Feenstra

Verliezersronde:

1e: Jorrit v Smeden
Sietse Muizelaar
Jacob Kamstra

2e: Reitse Klijnsma
Dieke van der Pol
Bennie hof

Een mooie lijst met maar liefst 10 parturen.