Uitslag weekend 29-30 juni. Leden Jan Bogtstra

Uitslag weekend 29-30 juni. Leden Jan Bogtstra

Dokkum Heren H.k. VF

Jelte -Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas v. Zuiden 3e

Wijnaldum : Heren Eerste Klasse (VF)

Bouke Tuinman , René de Haan en Yannick Hielkema 3e

IJlst: Schooljongens (DEL)

Jan-Tymen Eisma en Pieter den Breejen 1e

Harlingen : Heren Hoofdklasse

Jelte-Pieter Dijkstra , Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 2e

Dronryp : Heren Eerste klasse

Bouke Tuinman, René de Haan en Yannick Hielkema 3e

Makkum : Heren 50+

Ludwig Seerden , Hotze Bonnema en Maikel Versnel 2e
Geert Wijma , Bennie Hof en Sipke Hiemstra 3e

Sint Annaparochie : Dames Hoofdklasse

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en  Manon Scheepstra 2e

Leeuwarden : Schooljongens A klasse

Jan Tymen Eisma en Iwan Hiddinga 1e