Viering J.Bogtstra 125 jaar

Viering J.Bogtstra 125 jaar

Beste leden,

Kaatsvereniging Jan Bogtstra viert dit jaar haar 125 jarig jubileum.

Op zaterdag 15 september a.s. willen wij het 125 jarig jubileum samen met jullie vieren.

Het jubileum bestaat uit een kaatswedstrijd, een barbecue en een huldiging met feest.

Het programma ziet er als volgt uit:

Kaatswedstrijd

Om 13:00 uur start het programma met een kaatspartij in de categorieën:

– jeugd

– 14+

– pearke keatsen

– oudere kaatsers (ca 60+)

Alle wedstrijden worden met zachte bal gekaatst en als je verkleed komt maak je kans op een leuk prijsje.

Opgave kan (tot woensdag 20:00) via het wedstrijdsecretariaat of de jeugdcommissie.

Barbeque

Na de kaatswedstrijd volgt rond 17:00 een Barbeque.

Kosten voor de kaatswedstrijd en BBQ is voor de jeugd € 7,50 en voor de senioren € 15,00.

Alleen BBQ  jeugd € 3,50 Senioren € 7,50

Tijdens de barbecue wordt de muziek verzorgd door DJ Quickfinger.

Huldiging en feest

’s Avonds vindt de huldiging van de PC en NK 50+ plaats in de Bogt van Gune.

Inloop is van 19:30 tot 20:00.

Hier is ook de prijsuitreiking van de jubileumwedstrijd.

Tijdens de huldiging staan de winnaars van de PC centraal.

Er wordt verder ook aandacht voor de winnaars van het NK50+ en het 125 jarig jubileum van onze vereniging.

Na de huldiging (omstreeks 22:00) verzorgd DJ Quickfinger voor een feestelijk afloop van het feest.

Wij hopen dat jullie zaterdag 15 september het jubileum en de huldiging samen met ons komen vieren.

Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur en de Jubileumcommissie.

Andries Zuidema

Penningmeester KV Jan Bogtstra.