Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 6-7 en 8 juli 2018

Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 6-7 en 8 juli 2018

Bolsward : Dames Hoofdklasse

Anne Berber Zeinstra , Sandra Hofstra en Manon Scheepstra 2e

Franeker: Heren 50+ NK

Franeker : Jacob Kamstra , Jan Sipma en Ludwig Seerden 1e

Harlingen : Schooljongens v.f.:

Jan-Tymen Eisma, Redmer Wiersma en Niels de Boer 2e herkansing

Tzum: Prinsessen partij : Mara Kuipers en  Marleen Haarsma 2e herkansing

Ried: eersteklas afd.

Franeker 2: Renè de Haan, Djurre Seerden en Marco de Groot 3e

Goënga: schooljongen v.f.

Jan-Tymen Eisma, Redmer Wiersma en Jorrit Nanninga. 1e herkansing

De foto`s zijn geplaatst met toestemming van de ouders/verzorgers