Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 26-27-mei 2018

Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 26-27-mei 2018

Achlum schooljongens: verliezersronde

Jan-Tymen Eisma en  Jelmer Foppe Drijfhout 2e

Winsum  Dames hoofdklasse vf

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra 1e

Schingen/Slappeterp Heren 50+ del.

Gerrie Otter,  Jacob Kamstra en Jan de Boer 2e

Johannes Hinrichs, Ludwig Seerden en Siebe van Loon 3e

Easterein: schooljongens del

Jan Tymen Eisma en Wesley van der Vaart 1e