Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 22 t/m 26 augustus 2018

Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 22 t/m 26 augustus 2018

Weidum: Frouljus PC

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra 1e

Bitgum: Dames H.kl. del

Nynke Sybrandy , Margriet Bakker en Manon Scheepstra  1e

Wommels: Dames hoofdklasse

Sietske Okkema, Maaike Osinga  en Aukje van Kuiken 2e

Bitgum : Heren hoofdklasse

Peter van Zuiden , Allard Hoekstra  en Thomas van Zuiden 2e

Peins: Dames 1e klas

Nicole Hempenius , Anke Winkel en Simona Kootstra 3e