Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 21-22 juli 2018

Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 21-22 juli 2018

Ferwert:Dames Eerste klasse:

Sietske Okkema , Maaike Osinga en Imke van der Leest 3e

Ternaard , Schooljongens:

Jan Tymen Eisma en Jildert Wijbenga 2e

Sint Nicolaasga : Heren 50 + A klasse

Jan Buitenga,  Albert Walsweer  en Ludwig Seerden 2e

Huzum :Heren hoofdklasse

Peter van Zuiden , Allard Hoekstra en Alle Jan Anema 2e

Huzum :Dames hoofdklasse

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra 1e

Wommels: heren 1e klas

Johan Diertens,Erik Haitsma en Steven de Bruin 3e