Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 16-17 juni 2018

Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 16-17 juni 2018

Niawier eo : Heren 1e Klasse (VF)

Hyltje Bosma , Elgar Boersma  en  Marco de Groot 1e

Ee : Dames Hoofdklasse (DEL)

Andrea Kroes , Sigrid de Jong en Manon Scheepstra 2e

Sint Jacobiparochie : Heren hoofdklasse

Peter van Zuiden , Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. 3e

Sint Jacobiparochie : Dames hoofdklasse

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra 3e

Makkum : Heren 50 + 

Anno Miedema , Egbert Bootsma en Jarig Katsma 2e

Verliezersronde:

Bertus Bootsma, Bennie Hof en Ludwig Seerden 1e
Jan Sipma,Bauke Posthuma en Roel Sybesma 2e

Workum : Dames eerste klasse

Nicole Hempenius , Anke Winkel  en Melissa Hiemstra 2e