Uitslag weekend 31 augustus – 1  september. Leden Jan Bogtstra

Uitslag weekend 31 augustus – 1 september. Leden Jan Bogtstra

Damwâld : Dames Hoofdklasse

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en  Manon Scheepstra 1e

Reduzum : Heren Eerste klasse

Jelle Attema ,  Lennart Adema en Patrick Scheepstra 3e

Menaam : Heren 50 +

Age van der Goot ,  Hans Felkers en Ludwig Seerden 2e

Raerd/ Poppenwier: Schooljongens

Arjen Bauke Hofstra , Jan Tymen Eisma en Redmer Wiersma 2e