Uitslag weekend 24-25 augustus. Leden Jan Bogtstra

Uitslag weekend 24-25 augustus. Leden Jan Bogtstra

Bitgum : Heren Hoofdklasse del

Gert- Anne van der Bos ,Allard Hoekstra en Tjisse  Steenstra (k)  1e

 Bitgum: Dames Hoofdklasse del

Serena Hovenga , Lotte Delgrosso  en Manon Scheepstra (k) 1e

Easterein : Heren 50+ A klasse

Simon Kingma , Ludwig Seerden en  Bertus Bootsma 2e
Jan Sipma ,Tjeerd Dijkstra |en  Ype Tiemersma 3e

Wjelsryp : Dames Hoofdklasse vf

Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra 1e

Bitgum : Heren Hoofdklasse vf

Jelte-Pieter Dijkstra , Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 3e

Makkum : Heren eerste klasse  

Jelle Attema ,Lennart Adema en  Patrick Scheepstra  2e