Uitslag Federaasje Frjentserteradiel

Uitslag Federaasje Frjentserteradiel

Federaasje Frjentserteradiel

Afgelopen woensdag 9 mei organiseerde de Federatie Franekeradeel de eerste ronde van de door elkaar loten cyclus.                                                                                                                                                                Deze cyclus bestaat uit vier wedstrijden waarin de deelnemers punten kunnen verdienen voor het eindklassement. De prijzen voor dit eindklassement bestaan uit enveloppen met inhoud.                         Als gastheren traden op de kaatsverenigingen van Dongjum en Achlum.                                                        De welpen en pupillen kaatsten in Dongjum terwijl de schooljongens/schoolmeisjes om 17.00 uur aantraden in Achlum.                                                                                                                                              Beide kaatsverenigingen hadden alle uitmuntend voorbereid.                                                                          De beide scheidsrechters Marco Fijma en Gerard Gall hebben de wedstrijden zonder problemen geleid. Er werd onder ideale weersomstandigheden gemoedelijk maar ook gedreven gekaatst.

Voorzitter Arjen Nauta reikte na afloop de prijzen uit.

Uitslag

Welpen

1e prijs: Melle Talsma Achlum / Merian Jeeninga Achlum                                                                                   2e prijs: Rudmer Faber Achlum / Jorick Tamminga Tzum

Pupillen meisjes

1e prijs: Mirthe van der Ploeg Ried / Annebeth Scheffer Achlum                                                                        2e prijs: Mara Kuipers Franeker / Mirthe de Boer Achlum

Pupillen jongens

1e prijs: Wietze Wemer Dongjum / Jisse Draaisma Franeker                                                                               2e prijs: Jorrit Palma Tzum / Brent Jeeninga Achlum

Schoolmeisjes

1e prijs: Marrit Wielenga Tzum / Jena Yntema Achlum                                                                                        2e prijs: Senna Jeeninga Achlum / Gerbrich Koster Tzum

Schooljongens / Jongens

1e prijs: Jort de Jong Achlum / Elmer Feenstra Franeker                                                                                     2e prijs: Hessel Postma Dongjum / Wouter Oppedijk Achlum

Meisjes

1e prijs: Mara Scheffer Ried / Anke Greidanus Tzum Mariska Miedema Hitzum