Slotronde door elkaar loten cyclus in Franeker en Herbaijum

Slotronde door elkaar loten cyclus in Franeker en Herbaijum

 Afgelopen woensdag 19 juni organiseerde de Federatie Franekeradeel de vierde en tevens slotronde van haar door elkaar loten cyclus.      De beide gastheren, de Kaatsvereniging ‘Jan Bogtstra’ Franeker en de Kaatsvereniging ‘Jan Zeinstra’ Herbaijum hadden alles uitstekend voorbereid.

De welpen en pupillen begonnen om 15.00 uur aan hun wedstrijden op het zonovergoten Sjûkelân, terwijl de schooljongens / schoolmeisjes en jongens / meisjes om 17.00 uur aantraden in Herbaijum.

De beide scheidsrechters Durk van Wier en Marco Fijma leidden een gemoedelijke en sportieve wedstrijd.

Uitslag

Welpen

1e prijs: Sander Yntema Achlum / Milan Aansorgh Dongjum

Pupillen meisjes

1e prijs: Mara Kuiper Franeker / Marlies Vrieswijk Achlum

Pupillen jongens

1e prijs: Yvo Idsinga Schalsum / Rudmer Faber Achlum

Schooljeugd / Jongens / Meisjes

Winnaars ronde

1e prijs: Hylke Talsma Achlum / Senna Jeeninga Achlum

2e prijs: Sietse Muizelaar Franeker / Janneke Posthumus Ried

Verliezers ronde

1e prijs: Jort de Jong Achlum / Ale Idsardi Zweins