SFEERVOLLE DOOR ELKAAR LOTEN WEDSTRIJD MET ZACHTE BAL IN HERBAIJUM

SFEERVOLLE DOOR ELKAAR LOTEN WEDSTRIJD MET ZACHTE BAL IN HERBAIJUM

De Federatie Franekeradeel organiseerde op zondag 17 juni haar jaarlijkse zachte bal wedstrijd in Herbaijum.

De wedstrijd stond onder de vastberaden leiding van Marco Fijma.

De traditionele gastheer van deze wedstrijd, de Kaatsvereniging ‘Jan Zeinstra’ Herbaijum had alles tot in de puntjes verzorgd.

Er werd sportief, gedreven en met de nodige humor gekaatst.

In de finale verloor het partuur van Gerard Hoekstra / Margreet Visser en Marijke Zijlstra kansloos van dat van Arne Tigchelaar / Dikkie de Vries en Wiep Zwager met 0-5 (2-6).

 

Winnaarsronde

1e prijs: Dikkie de Vries Herbaijum / Wiep Zwager Herbaijum / Arne Tigchelaar Franeker (bijgeloot)

2e prijs: Gerard Hoekstra Herbaijum / Margreet Visser Franeker / Marijke Zijlstra Franeker

3e prijs: Niels Bouma Herbaijum / Jessye Greidanus Tzum / Folkert Postma Dongjum

Verliezers ronde

1e prijs: Pieter Smink Dongjum / Martin Feenstra Herbaijum / Maureen Jansen Herbaijum

2e prijs: Marten Kuipers Herbaijum / Alwin Feenstra Franeker / Margaret Hinrichs Franeker