Seerden Sportprijzen Partij

Seerden Sportprijzen Partij

Op  17-6-2018 is de Seerdensport partij verkaatst.

De uitslag is:

1e Lieuwe van der Kamp Nijland en Dennis Bida Dronryp

2e Stijn de Haas Dokkum en Sietse Jellema Wommels

3e Pieter Harke Miedema Stiens en Stijn Feenstra Exmorra
3e Rudmer Faber Achlum en Frans Oosterbaan Scharnegoutum

verliezersronde

1e Jelmar de Vries Winsum en Julian Klok  Bitgum                                                                                                2e Rimar v/d. Schaaf Bitgum en Jorrit Bosch Arum

1e verliezersronde
2e verliezersronde
3e prijs
2e prijs
1e prijs

 

Voor plaatsing van de foto`s is mondeling toestemming door de ouders gegeven.