Ouder/kind partij

Ouder/kind partij

 

Zondag 8 juli werd op het Sjûkelân de ouder-kind partij gehouden. Met zestien partuur kon er gekaatst worden in 2 klassen,

6 partuur in de B-klasse en 10 partuur in de A-klasse.

Door een vario poule te kaatsen moest iedereen 3 keer kaatsen.

In beide klassen werd leuk en spannend gekaatst.

Al met al een zeer geslaagde kaatsmiddag!

De prijswinnaars:

B-klasse

1e prijs: Jaime Jellema en Ludwig Seerden

2e prijs: Sven Vrij en Peter Vrij

3e prijs: Lars Bos, Dennis Bos, Tycho en Louise de Jong.

A-klasse

1e prijs: Jisse Draaisma en Hessel

2e prijs: Thijs Vrij en Theun van der Molen

3e prijs: Elmer Feenstra en Rients Feenstra

4e prijs: Marieke Douma, Rixt Douma, Femke Buwalda, Jorrit Buwalda, Ivo Idsinga, Mara Kuipers en Gerben Jellema.