Opgave voor Slotwedstrijd op 26 september is nog mogelijk….!

 

Je kunt je tot 23 september 19.00 uur opgeven voor de slotwedstrijd van onze prachtige vereniging.

We starten zoals eerder aangegeven om 13.00 uur met de zachte bal voor jong en oud.

Ouder-kind kaatsen (mag ook met een oom of tante of opa of oma bijv.)

Pearke keatsen, daarbij moet er minimaal 1 persoon lid zijn van KVJB.

Graag ook even vermelden of je deelneemt aan de BBQ na afloop van het kaatsen.

Kosten voor het kaatsen voor de jeugd 5,- en de senioren 5,- per persoon. Jeugdleden die niet aan de BBQ deelnemen betalen 3,- voor het kaatsen.

consumpties natuurlijk voor eigen rekening!

Opgave voor de jeugd bij de jeugdcommissie (06-25178015) en voor de senioren bij Ludwig Seerden (06-30393740).