Kaatskamp 2019

Kaatskamp 2019

In het weekend van 28 en 29 september zijn de kinderen van Jan Bogtstra en Moed en Volharding op kaatskamp geweest.
Op zaterdag met zijn allen op de fiets naar het dorpshuis in Dongjum. Hier stond een stormbaan op de jeugd te wachten. Na even donderjagen zijn we van start gegaan met het diplomakaatsen waar deze stormbaan ook een onderdeel van was. Daarnaast werd ook gekeken naar de opslag en uitslag. Na het kaatsen hadden de kinderen wel zin in eten. Er stonden heerlijke pannenkoeken op de kinderen te wachten. Na dit lekkere maaltje was het tijd voor de prijsuitreiking van de competitie en natuurlijk de Bonte avond. Bijna alle kinderen hadden wat bedacht, top!
Uiteindelijk was het tijd om richting bed te gaan.
De zondagochtend stond in het teken van de training van Allard Hoekstra en Jan Tymen Eisma. Helaas zat het weer niet helemaal mee. Uiteindelijk zijn de kinderen binnen gegaan en hebben daar tafelkaatsen gedaan. Aan het eind van de ochtend was het tijd voor de speurtocht door Dongjum. Op verschillende plaatsen hingen vragen over het kaatsen. Bij elk goed antwoord kregen ze een letter waarmee ze de woorden “In Pripper” konden maken. Bij terugkomst geluncht met een patatje met wat lekkers. Na deze maaltijd waren ze klaar voor de slotpartij. Wat een bikkels in de regen!
De winnaars:
Kabouters/ welpen
1e Lars Bosch en Geart Dijkstra
2e Maud de Vries en Milan Aansorgh

Pupillen/schooljongen-meisjes
1e Jorrit Buwalda  en Mart Kramer
2e Gerben Jellema, Janna Bleeker en Louise de Jong