Generale voor de Freule (Jongens afdeling)

Generale voor de Freule (Jongens afdeling)

Uitlsag:

1e Berlikum: Thomas Dijkstra (K) ,Jesse Kroondijk en Verry v/d. Meer

2e Reduzum: Jesper Tolsma en Jehannes Gerben Brinksma

3e Menaam: Erik Minne Cats, Mark Polstra en Youri de Groot

4e Hommerts-Jutrijp: Aizo Veltman, Jelger de Boer en Jitze Floris

4e Exmorra:Christiaan Stremier,Pieter Jan Lijenaar en Jelmer Dijkstra