In memoriam Frans Poppes

In memoriam Frans Poppes

Frans Poppes

1941-2020

Wie in Franeker en wijde omgeving kent Frans niet? Hij was in bij vele sportactiviteiten betrokken zowel actief als passief.

Hoewel hij zelf nooit heeft gekaatst, was hij ruim 50 jaar actief voor Kaatsvereniging Jan Bogtstra, waarvan ruim 20 jaar als bestuurslid van 1973 t.e.m het 100 jarig bestaan in 1993. Waar Frans tijdens de receptie werd benoemd tot Erelid van de kaatsvereniging van de 20e eeuw en tevens werd hem toen door de toenmalige voorzitter van de KNKB Johannes Westra het Bondsinsigne van de KNKB opgespeld.

Hij kwam in aanraking met het kaatsen toen hij het bedrijfskaatsen in de jaren 60 overnam van zijn vader. Er waren toen wekelijks 60 a 70 parturen actief op het Sjûkelân.

Naast zijn bestuurlijke activiteiten was Frans op vele plaatsen binnen de organisatie inzetbaar, scheidsrechter bij alle ledenpartijen en spreekstalmeester tijdens de hoogtijdagen van Jan Bogtstra en jarenlang competitieleider met zijn kompaan Rintje Rekker. Om maar enkele zaken te noemen.

Voor het leggen van de perken hoefde je maar even een belletje te plegen en Frans was van de Partij….behalve op pinkstermaandag, want dan zat hij steevast op de fiets om de 11-stedentocht voor de meer dan 50e keer te volbrengen.

Wij herinneren ons Frans als een innemende, markante persoonlijkheid en bovenal verenigingsman, die graag mooie verhalen mocht vertellen en niet wars was van een pittige discussie.

We verliezen als vereniging een bijzonder Erelid die we zeer zullen missen en waar we nog jaren over kunnen praten.

Frans bedankt voor wie je was en wat je voor Jan Bogtstra hebt gedaan.

Bestuur en leden

K.V. Jan Bogtstra