Federatiewedstrijd 29 mei 2019

Federatiewedstrijd 29 mei 2019

Federatiewedstrijd 29 mei 2019

Welpen & pupillen

 Vandaag werd er een federatiewedstrijd gekaatst. Om 15.00 uur ging het los. Bij de welpen werd er gekaatst in een poule. Er waren 4 parturen. De meeste partijen waren snel afgelopen. In de laatste ronde ging het tussen het partuur van Jarno Klaas Miedema en Caitlin Hoekstra tegen Redmer van der Meulen en Sander Yntema om de eerste en tweede prijs. Na een spannende partij wisten Jarno en Caitlin te winnen met 5-3, zij namen dan ook de krans mee naar huis. De tweede prijs was voor Redmer en Sander.

Bij de pupillen meisjes waren er drie parturen en werd er gekaatst in een poule. Het waren hele spannende partijen die eindigden in 5-4, 5-4 en 5-5. Mirthe de Boer en Sjirkje Vrieswijk wisten alles te winnen waardoor zij op het eerste plek eindigen.

Bij de pupillen jongens waren er ook drie parturen en werd er ook in een poule gekaatst. Er zaten spannende partijen tussen maar ook mindere spannende partijen. Er werd fanatiek gekaatst en grote kaatsen geslagen. Uiteindelijk wisten Melle Talsma en Rick Wolbers alles te winnen. Dubbel feest voor Melle vandaag omdat hij jarig was en de krans mee naar huis mocht nemen! Het was een zeer geslaagde en zonnige dag!

Welpen
1ste prijs: Jarno Klaas Miedema Schalsum & Caitlin Hoekstra Dongjum

2e prijs: Redmer van der Meulen Tzum & Sander Yntema Achlum

Pupillen meisjes

1ste prijs: Mirte de Boer Achlum & Sjirkje Vrieswijk Achlum

Pupillen jongens

1ste prijs: Melle Talsma Achlum & Rick Wolbers Schalsum

De oudere jeugd kaatste de 3e ronde in Schalsum.

Schooljongens / Schoolmeisjes / Jongens / Meisjes

Winnaars ronde:

1e prijs: Sietse Muizelaar Franeker / Mara Scheffer Ried / Femke Buwalda Franeker

2e prijs: Hylke Talsma Achlum / Annika Faber Achlum / Janneke Posthumus Ried

Verliezers ronde:

1e prijs: Wouter Oppedijk Achlum / Maartje de Jong Achlum / Bianca Hiemstra Tzum