Eindklassement door elkaar loten cyclus Federatie Franekeradeel

Eindklassement door elkaar loten cyclus Federatie Franekeradeel

 

Eindklassement door elkaar loten cyclus Federatie Franekeradeel

 Na afloop van de vierde en tevens slotronde van de door elkaar loten cyclus werden de prijzen van het eindklassement uitgereikt.

De puntentelling is als volgt: voor elke 1e prijs krijgt een individuele kaatser 5 punten, voor de 2e prijs 3 punten en voor de 3e prijs 1 punt. Winnaars van de 1e prijs van de verliezers ronde krijgen ook 1 punt.

Daarnaast krijgt elke deelnemer 1 punt voor de aanwezigheid.

Eindklassement

Welpen jongens

1e prijs: Sander Yntema Achlum

2e prijs: Jarno Klaas Miedema Franeker

Welpen meisjes

1e prijs: Caitlin Hoekstra Dongjum

Pupillen jongens

1e prijs: Melle Talsma Achlum

2e prijs: Yvo Idsinga Schalsum

3e prijs: Rudmer Faber Achlum

Pupillen meisjes

1e prijs: Mara Kuipers Franeker

2e prijs: Sjirkje Vrieswijk Achlum

Schooljongens

1e prijs: Jardo Sterkenburg Zweins

2e prijs: Ale Idsardi Zweins

Schoolmeisjes

1e prijs: Femke Buwalda Franeker

2e prijs: Gerbrich Koster Tzum

Jongens

1e prijs: Sietse Muizelaar Franeker

1e prijs: Hylke Talsma Achlum

Meisjes

1e prijs: Annika Faber Achlum

2e prijs: Senna Jeeninga Achlum