August Bootsma overleden

August Bootsma overleden

Op woensdag 7 oktober is er een einde gekomen aan het leven van August Bootsma.

Gedurende een zeer lange periode had August al te maken met lichamelijke klachten, ondanks die klachten was hij tot in het laatst erg betrokken bij en actief vóór onze vereniging.

Deze zomer werd duidelijk dat zijn lichamelijke gesteldheid steeds verder achteruit ging en kreeg hij van de doctoren te horen dat ze weinig meer voor hem konden doen.

August en Anke werden met het kaatsvirus besmet toen dochter Sybrichje begon te kaatsen, ze wisten op dat moment niet zo veel van wat er allemaal speelde in kaatsland, maar waren vanaf het begin, begin jaren 90, al actief voor KV Jan Bogtstra, Anke trad toe tot de jeugdcommissie en August werd bestuurslid 1997-2001.

Dit was een opstap naar vele werkzaamheden en taken die August voor de vereniging heeft gedaan, na zijn pensionering was hij veel en vaak te vinden op of rond het Sjûkelân; de lijnen opnieuw op de haspel of de materialen herschikken of onderhouden, waren voor de buitenwereld zichtbare “Pûtsies” maar achter de voordeur van de van Ghemmenichstraat 4 werden heel wat uurtjes per week door de werkzaamheden voor Jan Bogtstra ingevuld; Ledenadministratie, website vullen met uitslagen en verslagen en de site onderhouden, verhuur van materialen & veld, aanschrijven (en zoeken) van sponsoren, ter ondersteuning van de penningmeester. En natuurlijk was hij samen met Anke redacteur van ons clubblad “Info”, waarbij bij de diverse bestuursleden en commissieleden regelmatig achter de broek zat om de kopy tijdig aan te leveren.

Meer dan terecht werd August in maart 2019 benoemd tot lid van verdienste van K.V. Jan Bogtstra

Een echte verenigingsman met het hart op de juiste plaats, een hart dat niet alleen voor zijn Anke, kinderen en kleinkinderen tikte maar ook zeker voor ZIJN Jan Bogtstra. We verliezen in August een zeer betrokken lid en zijn hem veel dank verschuldigd.

We wensen Anke, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze zware tijd.

Rust zacht August