Afdelingswedstrijd Federatie Franekeradeel

Afdelingswedstrijd Federatie Franekeradeel

Afdelingswedstrijd Federatie Franekeradeel in een zonnig Achlum

Op woensdag 27 juni organiseerde de Federatie Franekeradeel haar afdelingen wedstrijd.

Traditioneel wordt deze partij gehouden in Achlum. Door de ruime afmetingen van het kaatsveld kunnen alle categorieën daar vrijwel tegelijk kaatsen.
De bestuursleden en vrijwilligers van de Kaatsvereniging Achlum hadden alles tot in de puntjes verzorgd.Bij de jongste jeugd trad Durk van Wier op als scheidsrechter.
De wedstrijden van de oudere jeugd werden geleid door Henk en Gerrie Talsma.De weersomstandigheden waren idiaal en er werd gedreven maar ook sportief gekaatst.

Uitslag :

Welpen

1e prijs: Achlum 1: Melle Talsma / Harmen Faber / Rudmer Faber

Pupillen meisjes:

1e prijs: Ried: Myrthe van der Ploeg / Emma Bartlema / Marije Heeres
2e prijs : Achlum: Annabeth Scheffer?Silke de Jong

Pupillen jongens:

1e pr/ijs: Tzum 1: Jorrit Palma / Allard Sijbesma / Simon Benders
2e prijs: Ried: Thijs Zuidema/ Jeroen Bronger /Rients Dijkstra

Schoolmeisjes:

1e prijs: Tzum: Yannah Palma / Marrit Wielenga / Gerbrich Koster
2e prijs: Ried: Femke van Wier /Janneke Poshumus

Schooljongens:

1e prijs: Achlum: Hylke Talsma / Wouter Oppedijk

Jongens / Meisjes:

1e prijs: Achlum: Migchiel Anema / Jort de Jong