Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 30 juni -1 juli 2018

Uitslagen KNKB wedstrijden leden Jan Bogtstra 30 juni -1 juli 2018

st.Nicolaasga: Jongens del. B klasse (hier deden ook schooljongens aan mee)

Jan-Tymen Eisma, Jitze Floris en Justin Krotje  3e

Met toestemming van de andere jongens (en ouders) hierbij een foto.

Schettens: heren 2e klas v.f.

Bouke Willem Tuinman , René de Haan  en Wybren Postma  3e

Baard : Dames hoofdklasse vf.

Ilse Tuinenga |,Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra 2e


Winsum
:Heren tweede klasse

Bouke Willem Tuinman , René de Haan  en Yannick Hielkema 3e

Menaam : Dames eerste klasse

Sietske Okkema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken 3e

Menaam : Dames eerste klasse(herkansing)

Nicole Hempenius ,Iris v/d. Veen en Simona Kootstra 1e

Kimswerd: Schooljongens A klasse

Rck Minnesma en Jan-Tymen Eisma 1e

Pingjum: Heren 50+ A.kl.

Piet Machiela, Ludwig Seerden en Sjoerd Nauta 3e

Pingjum: Heren 50+ B.kl.

Anno Miedema, Oeds de Roos en Johan v/d. Veen 1e