28e Familie van der Hem Partij 2021

28e Familie van der Hem Partij 2021

Op zondag 4 juli werd voor de 28e keer de Familie Van der Hem Partij gehouden op het Sjûkelân te Franeker.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Janke van der Hem-Hofstra, zij overleed op 22 mei 2021. Vanaf het jubileumjaar 1993 waren de heer en mevrouw Van der Hem sponsor van de naar hen genoemde schooljongens wedstrijd. In al die jaren is het slechts een enkele keer voorgekomen dat (de heer en) mevrouw Van der Hem niet aanwezig kon(den) zijn om zelf de prijzen uit te reiken met daarbij altijd een compliment voor iedere kaatser. Ze genoot altijd volop van de strijd en vond het heerlijk om weer even “fries te kunnen spreken”.

Met veel respect denken wij terug aan de vele mooie jaren waarin we de heer en mevrouw Van der Hem te gast mochten hebben en zijn dankbaar voor de steun welke we van hen hebben ontvangen.

Na een zeer sportieve strijd zonder wanklanken werden de prachtige glazen prijzen nog vooor de klok van 17.00 uur uitgereikt. Niet nadat de voorzitter de KNKB scheidsrechter S Visser en de clubscheidsrechters Willem Buurstra en Michel van der Veen en de overige vrijwilligers had bedankt voor hun inzet.

Uitslagen:

A-Klasse

1e prijs Luuk Zwaagstra (Makkum), Pieter Siebe Cuperus (Oosternijkerk) Jelvin Kaper (St. Anne)

2e prijs Jan Yntema (Grou), Clive van der Weerdt (Makkum) Iwan Hiddinga (St. Anne)

 

B-Klasse

Winnaarsronde:

1e prijs  Silvan Elzinga (Bolsward) Milan Krottje (Dronryp) Leon Smink (Makkum

2e prijs Brent Jesse van Beem (Dronryp) Karst Hoekstra (Blije) Jacob Boersma (Wouterswoude)

3e prijs Jorrit Palma (Tzum) Douwe Faber (Pingjum) Jan-Friso Anema (Arum)

 

Verliezersronde:

1e prijs Sjoerd van der Schaar (Oude Bildtzijl) Jarno Tjepkema (Oude Bildtzijl) Melle Talsma (Achlum)

2e prijs Martijn Mossel (Rinsumageest) Edwin Arjen Yska (Bolsward) Jelle Rense Lei (Moddergat)